Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

S87. Gå och tala om för Jesus

1 Gå och tala om för Jesus
Allt, hvad som dig trycker här,
Tala om di nöd, din smärta,
Säg, hur ond och död du är!
Allt, hvad du för ingen annan
Uppenbara vill och kan,
Trygg til honom kan du säga,
Ingen dig förstår som han.

2 Gå och tala om för Jesus
Striderna i hjärtats hus,
Hur det skiftar om där inne,
Än är mörker, än är ljus:
Huru satan vill fördärfva
Guds plantering i din själ,
Hur han åter vill dig fånga
Till att blifva syndens träl!

3 Gå och tala om för jesus,
Huru liten tro du har,
Då det mörknar, då det stormar
och du korsets tyngd erfar,
Då den egna viljan talar,
Så att du ej hör hans röst,
Som i själfva stormen ropar:
Det är jag, var tröst, var tröst1

4 Gå och tala om för jesus
Hvarje fröjd och hvarje sorg,
Hvila ut invid hans hjärta,
Ty där är en säker borg!
Säg, hur trött du är af vägen,
Att du längtar hem till Gud,
Ty i mörka främlingslandet
Icke trifvas kan hans brud!

Text Information
First Line: Gå och tala om för Jesus
Title: Gå och tala om för Jesus
Author: A. v. Z.
Meter: 8 7, 8 7. D.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Tune Information
Name: [Gå och tala om för Jesus]
Meter: 8 7, 8 7. D.
Key: D MajorSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements