S87. Gå och tala om för Jesus

1 Gå och tala om för Jesus
Allt, hvad som dig trycker här,
Tala om di nöd, din smärta,
Säg, hur ond och död du är!
Allt, hvad du för ingen annan
Uppenbara vill och kan,
Trygg til honom kan du säga,
Ingen dig förstår som han.

2 Gå och tala om för Jesus
Striderna i hjärtats hus,
Hur det skiftar om där inne,
Än är mörker, än är ljus:
Huru satan vill fördärfva
Guds plantering i din själ,
Hur han åter vill dig fånga
Till att blifva syndens träl!

3 Gå och tala om för jesus,
Huru liten tro du har,
Då det mörknar, då det stormar
och du korsets tyngd erfar,
Då den egna viljan talar,
Så att du ej hör hans röst,
Som i själfva stormen ropar:
Det är jag, var tröst, var tröst1

4 Gå och tala om för jesus
Hvarje fröjd och hvarje sorg,
Hvila ut invid hans hjärta,
Ty där är en säker borg!
Säg, hur trött du är af vägen,
Att du längtar hem till Gud,
Ty i mörka främlingslandet
Icke trifvas kan hans brud!

Text Information
First Line: Gå och tala om för Jesus
Title: Gå och tala om för Jesus
Author: A. v. Z.
Meter: 8 7, 8 7. D.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Tune Information
Name: [Gå och tala om för Jesus]
Meter: 8 7, 8 7. D.
Key: D MajorSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.