Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Gud, jeg tror og det bekjender

Gud, jeg tror og det bekjender

Author: Peter Dass
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Gud, jeg tror og det bekjender,
At du fra al Verdens Ender
Har en Kirke samlet dig,
Hellig og almindelig.

2 Med den kristne Kirke menes
Folk, som i een Tro forenes,
Som ihvor de monne bo,
Har een Daab, een Gud, een Tro.

3 Kristus rensed den for Lyde,
Lod sit Blod for hende flyde,
Forsted, frelste, valgte ud,
Og tog hende til sin Brud.

4 Dog der findes mangelunde
Blandt de Gode ogsaa onde,
Verdens Sind og Vantro nok
Blandt den synlig' Kirkeflok.

5 Ondt og Godt sig sammenblander,
Alt saa længe Verden stander,
Klinten gror blandt Hvede-Sæd
Vokser indtil Høsten med.

6 Kirkens rette sande Lemmer
Du af Lære, Liv fornemmer,
Som bekjender sandt og tror,
Har rent Sakrament og Ord.

7 Du, som Kristi Faar vil være,
Kristi Røst du bør at lære,
Er du døbt i Herrens Navn,
Da gjør Herrens Værk og Gavn!

8 Ellers hjælper det dig ikke,
At du Herrens Kalk vil drikke;
Den er dømt, som ikke tror,
Det er Guds sandfærdig' Ord.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #248

Author: Peter Dass

(no biographical information available about Peter Dass.) Go to person page >

Text Information

First Line: Gud, jeg tror og det bekjender
Author: Peter Dass
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d159
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #248Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #248Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements