Guds godhed vil vi prise

Representative Text

1 Guds Godhed vil vi prise,
Vi Kristne, Store, Smaa,
Hen op med Sang og Vise
At takke hannem gaa–
For de Velgjerninger,
Som dette Aar forgangen
Han haver gjort saa Mangen
Alt haabe fjern og nær.

2 Først lader os betragte
Den Herre Guds Miskund,
Og ikke ringe agte
Hans Godhed mangelund.
Med Tak vi tænke paa,
Hvad han iaar har givet.
Mad, Drikke, Klæder, Livet
Fro Store og for Smaa.

3 Embeder, Skoler, Kirke
Gav han god Ro og Fred,
Og lad sin Vingaard dyrke
Hos os paa dette Sted!
Udaf hans milde Haand
Er god Tider blevet,
Fordærvelsen bortdrevet
Fra diss kristne Land.

4 Han haver os bevaret,
Og været naadefuld,
Men havde han fremfaret
Efter vor Synd og Skyld,
Og sendt sin Straf herind,
Vi havde længst vær't øde,
Af Sorg og Skade døde
Hver for Misgjerning sin.

5 Hans Fader-Hjerte kjendes
Herudi mod os vist;
Naar vi fra Synden vendes,
Og tro paa Jesus Krist,
Og ærlig til ham gaar,
Forlader han os Brøden,
Formindsker dertil Nøden,
Og trolig med os staar.

6 For saadan' Mildheds Gaver,
O Fader i Himmerig,
Som du os givet haver,
Vi takke inderlig!
I Jesu Navn vi staar
Og bede dig saa saare:
Læg os god Lykke fore,
Giv os et glædigt Aar!
(Giv os et fredligt Aar!
Giv os et frugtbart Aar!)Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #174

Translator: Rasmus Katholm

(no biographical information available about Rasmus Katholm.) Go to person page >

Author: Paul Eber

Eber, Paul, son of Johannes Eber, master tailor at Kitzingen, Bavaria, was born at Kitzingen, Nov. 8, 1511. He was sent in 1523 to the Gymnasium at Ansbach, but being forced by illness to return home, was on his way thrown from horseback and dragged more than a mile, remaining as a consequence deformed ever after. In 1525 he entered the St. Lorentz school at Nürnberg, under Joachim Camerarius, and in 1532 went to the University of Wittenberg, where he graduated 1536, and thereafter became tutor in the Philosophical Faculty. He was appointed Professor of Latin in 1544, then in 1557 Professor of Hebrew and Castle preacher, and in 1558 Town preacher and General Superintendent of the Electorate, receiving in 1559 the degree D.D. from the Unive… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d170

TextPage Scan

Kirkesalmebog #174

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #174

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #108

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #174

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d120

Suggestions or corrections? Contact us