Har du börjat, o, gå ej tillbaka

Representative Text

1 Har du börjat, o, gå ej tillbaka,
Det är tryggt allena hos din vän!
Har du fått Guds nåd i Jesus smaka,
Må af samma nåd du lefva än!

2 Lifvet öppnar sig i vårens stunder,
Mången glädjens ros du plocka får,
Akta dig, att ej en orm därunder
Döljer sig och ger ett dödligt sår!

3 Håll dig tätt och stilla intll ordet,
Hvad än fienderna säga må!
Herren emot dem beredt dig bordet,
Löftesordet, dår du kraft kan få!

4 Håll dig intill Jesus stilla, stilla
Som Maria vid hans fötter blif!
I hans närhet går dig aldrig illa,
Och i honom blott du hämtar lif.

Source: Lutherförbundets Sångbok #S148

Author: Carolina Sandell

Caroline W. Sandell Berg (b. Froderyd, Sweden, 1832; d. Stockholm, Sweden, 1903), is better known as Lina Sandell, the "Fanny Crosby of Sweden." "Lina" Wilhelmina Sandell Berg was the daughter of a Lutheran pastor to whom she was very close; she wrote hymns partly to cope with the fact that she witnessed his tragic death by drowning. Many of her 650 hymns were used in the revival services of Carl O. Rosenius, and a number of them gained popularity particularly because of the musical settings written by gospel singer Oskar Ahnfelt. Jenny Lind, the famous Swedish soprano, underwrote the cost of publishing a collection of Ahnfelt's music, Andeliga Sänger (1850), which consisted mainly of Berg's hymn texts. Bert Polman  Go to person page >

Text Information

First Line: Har du börjat, o, gå ej tillbaka
Author: Carolina Sandell
Meter: 10.9.10.9.
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S148

Suggestions or corrections? Contact us