Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Hellig' Jesus, Renheds Kilde

Representative Text

1 Hellig' Jesus, Renheds Kilde,
Du Salighedens Giver milde,
Du mer end Solen ren og skjær!
Al den Glans hos Kerubimer
Og Herlighed i Serafimer
Mod din som Mørkheds Taage er!
Et Mønster er du mig,
Ak, dan mig efter dig,
Min Jehovah, o Jesus kjær!
Gjør mig dog her
Og hellig, som du hellig er!

2 Stille Jesus, som din Vilje
For Faders Vilje bøied stille
Og indtil Døden adlød ham!
Lad mig vorde ogsaa dydig,
Som et umyndigt Barn dig lydig
Og sindet efter dig, Guds Lam!
Tag Hjertet ganske ind,
Gjør Attraa, Sjæl og Sind
Taus og stille, o, Jesus kjær!
Hjælp, at jeg her
I sønlig Aand dig lyder er!

3 Ømme Jesus, uden Slummer,
Med megen Uro, Strid og Kummer
Dit Øie for os Omhu bar,
Hver Dag bar du Livets Møie,
Hver Nat saa dig dit Knæ at bøie,
Den Bøn til Gud din Hvile var!
Meg og, aarvaagen gjør,
Og at jeg, som jeg bør
Flittig bede, o Jesus kjær!
Giv, at jeg her
Dit Villed stedse hos mig bær!

4 Milde Jesus, ak hvor herlig
Er dog din Naade, og hvor kjærlig
Er du mod Uven og mod Ven!
Klare Lys for Hjerters Mørke
Og frugtbar Regn for Sjæles Tørke,
Hvor liden Tak du saar igjen!
Min Jesus, lær du mig,
At jeg i Godhed dig
Maa paaslægte, o Jesus kjær!
Giv, at jeg her
Som du mod alle kjærlig er!

5 Fromme Jesus, du forhaanet
Og ei for Had og Spot blev skaanet,
Lod dog ei Hevn, ei Vrede se!
Stille Mod, hvo saa dets Lige,
Som ikkun for din Faders Rige
Og Hus sig nidkjær vilde te!
Min Jesus, prent mig ind
Et saget, nidkjært Sind
For din Ære, o Jesus kjær!
Gid, at jeg her
From og sagtmodig stedse er!

6 Sæle Jesus, hvad for Smerte,
Stod du ei ud med roligt Hjerte
Udi din dybe Ydmyghed!
Pint du blev og plaget ilde,
Men, dyre Lam, du taug dog stille,
Holdt dig i Faders Lydighed!
Bind, Jesus, ved din Aand
Mig og med sige Baand,
Naar jeg lider, o Jesus kjær!
Hjælp, at jeg her
Altid som du taalmdoig er!

7 Ærens Konge, du hernede
Ei selv dig Ære vil berede,
Nei, du fornedred dig i Alt!
Hovmods Aand ei dig ophøied,
Men dybt i Ydmyghed nedbøied,
Du tog en ringe Træls Gestalt!
O, slaa min Hovmod ned
Og giv mig Ydmyghed
Ved din Naade, o Jesus kjær!
Giv, at jeg her,
Som du, af Hjertet ydmyg er!

8 Rene Jesus, Kydskheds Kilde,
Som os et Mønster give vilde
End fremfor Adams Renhdes Stand!
Lemmer, Sjæl og Sind og Sæder,
Ja Øiesyn og Gang og Klæder
Regjerte Hellighedens Aand!
O, min Immanuel!
Gjør og mit Liv, min Sjæl
Kydsk og hellig! o Jesus kjær,
Mig stedse lær
At ligne dig i Kydskhed her!

9 Rige Jesus, du med Ringe
Din Tørst og Hunger kunde tvinge,
Men af din Haand blev Andre mæt!
Lysten, som dig kunde røre,
Var Faders Vilje at fuldføre;
Det var din Mod, din bedste Ret!
Vend, søde Sjæleven,
Min Hunger til dig hen!
Sjælens Manna, o Jesus kjær!
Lær mig især,
Naar jeg dig har, at nøies her!

10 Dyre Jesus, kom, velsigne
Mit Hjerte, lad i Alt mig ligne
Din Hellighed, dit Billede!
Aandens Kraft mig saa regjere,
At Troens Frugt dig maatte hædre,
Og jeg dit rige værd mig te!
O, Jesus, drag du mig
Alt mer og mer til dig!
Sjælens Konge, kom i mig bo,
Og lad min Tro
I dig kun finde evig Ro!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #661

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Alterer: Bartholomäus Crasselius

Crasselius, Bartholomäus, son of Johannes Crasselt, sheepmaster at Wemsdorf near Glauchau, Saxony; was born at Wernsdorf, Feb. 21, 1667. After studying at Halle, under A. H. Francke, he became, in 1701, pastor at Nidda, in Wetteravia, Hesse. In 1708 he was appointed Lutheran pastor at Düsseldorf, where he died Nov. 30, 1724, after a somewhat troubled pastorate, during which he felt called upon to testify strongly and somewhat bitterly against the shortcomings of the place and of the times (Koch, iv. 418-421; Allg. Deutsche Biographie, iv. 566-67; Bode, p. 55; manuscript from Pastor Baltzer, Wernsdorf; the second dating his call to Dusseldorf 1706). Of the 9 hymns by him which Freylinghausen included in his Geistreiches Gesang-Buch, 1704,… Go to person page >

Author: Jodocus van Lodenstein

Lodenstein, Jodocus van, son of Joost Corneliss van Lodenstein, burgomaster of Delft, was born at Delft Feb. 6, 1620. After studying at the Universities of Utrecht and Franeker he was appointed in 1644 pastor at Zoetermeer and Zegwaard, near Delft; in 1650 at Sluys (Sluis, near the boundary of Flanders); and in 1653 at Utrecht. He died at Utrecht Aug. 6, 1677 (Allg. Deutsche Biog., xix. 73-75). A pastor of the Reformed Church, he was spiritually allied to the Mystics. After 1665, not being able to exclude the worldly, he ceased to dispense the Holy Communion and altered the Baptismal formula; but never separated from the Church. His hymns appeared in his Uyt-Spanningen, Behelfende eenige stigtelyke Liederen en andere Gedigten, &c, Utrech… Go to person page >

Text Information

First Line: Hellig' Jesus, Renheds Kilde
Translator: Hans Adolf Brorson
Alterer: Bartholomäus Crasselius
Author: Jodocus van Lodenstein
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d181

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #661

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.