Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Her ser jeg da et Lam at gaa

Her ser jeg da et Lam at gaa

Author: Paul Gerhardt; Translator: Hans Adolf Brorson
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Her ser jeg da et Lam at gaa,
Som sig til Døden skynder,
Et taaligt Lam, som bærer paa
Al Verdens Sorg og Synder;
Til Offerstedet staar hans Hu,
Han siger: Se, her staar jeg nu
For Adams Æt at stride!
Man viser alle Piner frem;
Han svarer: Gjerne! hvert et Lam
Er færdig tl at lide.

2 Det Lam er Herren stor og stærk,
Med Adams Æt forbunden,
Som Gud til vort Forløsnings-Værk
Har ene dygtig funden.
Gak hen, min kjære Søn, og lid
For dem, som indtil evig Tid
Min Vrede skulde smage1
Den Straf er grusom ud at staa,
Men Verdens Frelse staar derpaa,
Vil du dig den paatage?

3 Ja Fader, ja af Hjertens Grund,
Lad ske, som du vil skikke,
Lad komme kun den bitre Stund,
Jeg Dødens Kalk vil drikke!
Hvo vidste før slig Kjærlighed.
Saa høi, saa dyb, saa lang, saa bred.
At tænke eller sige!
O Kjærlighed, o Himmelglød!
Du fører den til Kors og Død,
Som eier Himmerige!

4 Paa Korsets Træ de pinte ham
Med Nagler og med Spyde,
Hvor saa man da det Offer-Lam
Udi sit Blod at flyde!
Hvor saa man da hans Hjerte slaa,
Hans Kinder blege, Læber blaa,
Hans Hoved sig at helde!
Guds lam, hvorledes skal jeg dig
For saa ret ubegribelig
En Kjærlighed gjengjelde?

5 Mit Hjerte vil jeg Dag og Nat
Med Længsel til dig vende,
Hver Time vil jeg dig, min Skat,
I Kjærlighed omspende,
Du være skal mit HjertesLyst,
Og naar det brister i mit Bryst,
Skal du mit Hjerte blive!
I dig jeg ene roser mig,
Alt mit det vil jeg evig dig
Til Eiendom hengive.

6 Din Liflighed med Glædesang
Jeg Dag og Nat vil ære,
Og til mit sidste Aandefang
Dig fuldt opofret være;
Hver Tanke, Ord og Gjerning skal
I dine Fodspors dybe
Dal Som stille Bække rinde,
Og alt det, du mod mig har gjort,
Jeg vil i Hjertet prente stort,
Din Død til evigt Minde.

7 Mit Hjerte skal en Rosendal
Og Skattekammer hede,
Den største Skat en Himmelsal
Derinde vil berede,
Bort Perlepragt og gylden Skat,
Som skinner kun i Verdens nat,
jeg har en bedre funden!
Den Skat, jet have vil og faar,
Er den, som er af Jesu Saar
Og aabne Side runden.

8 Den skal jeg ogsaa al min Tid
Mig føre ret til Nytte,
Den skal mig gjøre stærk i Strid,
I Farlighed mig skytte,
I Sorgen give Harpespil,
Og naar mig intet smage vil,
Skal den min Mann blive,
Min Vin, naar jeg af Tørst er mat;
Naar jeg er ene og forladt,
Mig Tiden sødt fordrive.

9 Mit Liv det er i Jesu Blod,
Trods alle Dødens Pile;
Gaar hele Verden mig imod,
Jeg deri har min Hvile;
Det lindrer alle Sjælesaar,
Forfrisker Modet naar jeg gaar
Beklemt med svare Tanker;
Naar mange Plagers Hvirvelvind
Forvirre vil mit bange Sind,
Da er hans Blod mit Anker.

10 Hans Blod mit Purpur være skal,
Naar jeg engang faaf træde
Fra denne Verdens Jammerdal
Til evig Fryd og Glæde,
Min Krone i Guds Himmelsal,
Naar jeg som Solen skinne skal;
Alt hvad mig skjænket bliver
Den Dag, jeg skal forThronen gaa,
Og Brud ved Jesu Side staa,
Det alt hans Blod mig giver.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #305

Author: Paul Gerhardt

Paul Gerhardt (b. Gräfenheinichen, Saxony, Germany, 1607; d. Lubben, Germany, 1676), famous author of Lutheran evangelical hymns, studied theology and hymnody at the University of Wittenberg and then was a tutor in Berlin, where he became friends with Johann Crüger. He served the Lutheran parish of Mittenwalde near Berlin (1651-1657) and the great St. Nicholas' Church in Berlin (1657-1666). Friederich William, the Calvinist elector, had issued an edict that forbade the various Protestant groups to fight each other. Although Gerhardt did not want strife between the churches, he refused to comply with the edict because he thought it opposed the Lutheran "Formula of Concord," which con­demned some Calvinist doctrines. Consequently, he was r… Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d194

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #206

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #305

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d131

Suggestions or corrections? Contact us