Herre, jeg har handlet ilde, Syndens Last er mig saa svar

Herre, jeg har handlet ilde, Syndens Last er mig saa svar

Author: Johann Franck; Translator: B. K. Aegidius
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Herre, jeg har handlet ilde,
Syndens Last er mig saa svar,
Veien jeg ei vandre vilde,
Som du mig forkyudet har;
Kunde nu i dybest Hule
for din Vrede jg mig skjule!

2 Dog, hvor kan jeg dit undvige?
Overalt din Arm mig naar:
Vil jeg ned i Jorden stige,
Om jeg over Havet gaar,
Flyr paa Morgenrødens Vinger,_
Du mig ser og mig omringer.

3 Thi maa jeg for dig nedfalde:
Ak, jeg haver ilde gjort!
Ei jeg mig dit Barn tør kalde,
Stød mig dog ei fra dig bort,
Lad ei Vreden uden Ende
Mod mig arme synder brænde!

4 Om i Verden Nogen kunde
Tælle hele Havets Sand,
Dog formaar han igenlunde
al min Synd og Uforstand
Og min Ondskab med sin Dale
Ret tilfulde at afmale.

5 Græder, mine Øine, saare,
Græder, om I kunde, Blod!
Lad den bitre Smertens Taare
Sænke mig i Bøn og Bod,
Bøie, smelte Hjertets Klippe;
Dog, lad mig ei Haabet slippe!

6 Thi, min Jesu, dine Vunder,
Ja, en Draabe af dit Blod
Renser dog af alle Synder,
Skyller bort al Ondskabs Flod;
De mit Skjulested skal være,
Derhen vil min Angst jeg bære!

7 Syndes Last jeg paa dig binder,
Kast den i den dybe Sø!
to mig vel af mine Synder,
Gjør mig ren og hvid som Sne!
Lad din gode Aand mig drive,
Lad i dig mig evig blive!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #249

Author: Johann Franck

Franck, Johann, son of Johann Franck, advocate and councillor at Guben, Brandenburg, was born at Guben, June 1, 1618. After his father's death, in 1620, his uncle by marriage, the Town Judge, Adam Tielckau, adopted him and sent him for his education to the schools at Guben, Cottbus, Stettin and Thorn. On June 28, 1638, he matriculated as a student of law at the University of Königsberg, the only German university left undisturbed by the Thirty Years' War. Here his religious spirit, his love of nature, and his friendship with such men as Simon Dach and Heinrich Held, preserved him from sharing in the excesses of his fellow students. He returned to Guben at Easter, 1640, at the urgent request of his mother, who wished to have him near her in… Go to person page >

Translator: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Text Information

First Line: Herre, jeg har handlet ilde, Syndens Last er mig saa svar
Author: Johann Franck
Translator: B. K. Aegidius
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d206

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #249

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d137

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements