Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!

Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!

Author: B. K. Aegidius
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!
Udi dit Navn et nyt Aar jeg begynder,
Ak, lad det meg til Gavn og dig til Ære
Velsignet være!

2 Hjælp, Jesu, hjælp, og med din Aand mig styrke,
At jeg maa dig af ganske Hjerte dyrke,
Mod Verdens Svig og Djævlens Anløb stride,
Mit sind a bryde!

3 Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg maa taalig v"re,
Naar jeg og dette Aar skal Korset bære,
Lad mig ei fristes over min Formue,
Men Frelsning skue!

4 Hjælp, Jesu hjælp, at haabe, tro og bede,
Og mine Synder daglig at begr"de,
Dit Ord betragte, derved i mit Hjerte
Faa Trøst i Smerte!

5 Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg kan hver Mand tjene,
Og det oprigtig med min Næste mene,
Og allevegne Kjærlighed udøve,
Ingen bedrøve!

6 Hjælp, Jesu, hjælp, naar jeg mit Kald forretter,
At dine Bud jeg mig for Øine sætter!
Lad dine Engle altid mig bevare
Fra nød og Fare!

7 Hjælp, Jesu, hjælp i dette Aar og andre,
Om jeg skal længer her i Verdenvandre!
Udi din Vold jeg alle ting befaler,
Du mig husvaler.

8 Hjælp, Jesu, hjælp i dette Aar og Tider,
Hvor snart mit Levnet som en Strøm bortskrider,
Maaske i dette Aar jeg somen Skygge
Herfra skal vige.

9 Hjælp, Jesu, hjælp! gjør mig bered af Naade,
At gaa med dig i Nød og Dødens Vaade
Og tro, at du, som evig, evig bliver,
Mig Livet giver!

10 Hjælp, Jesu,hjælp! dig over mig forbarme!
Jeg lægger mig i dine Naades Arme;
For al din Hjælp som du mig vil bevise,
Vil jeg dig prise.

11 Hjælp, Jesu, hjælp i Liv og Dødens Kvide,
Hjælp, at jeg paa din Hjælp kan altid lide!
Hjælp, Jesu, hjælp, at hjælp os Allesammen!
Hjælp, Jesu! Amen.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #112

Author: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Text Information

First Line: Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!
Author: B. K. Aegidius
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)
Page Scan

Lutheran Hymnal for the Sunday School #S.16

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #112

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d154

Suggestions or corrections? Contact us