During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!

Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!

Author: B. K. Aegidius
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!
Udi dit Navn et nyt Aar jeg begynder,
Ak, lad det meg til Gavn og dig til Ære
Velsignet være!

2 Hjælp, Jesu, hjælp, og med din Aand mig styrke,
At jeg maa dig af ganske Hjerte dyrke,
Mod Verdens Svig og Djævlens Anløb stride,
Mit sind a bryde!

3 Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg maa taalig v"re,
Naar jeg og dette Aar skal Korset bære,
Lad mig ei fristes over min Formue,
Men Frelsning skue!

4 Hjælp, Jesu hjælp, at haabe, tro og bede,
Og mine Synder daglig at begr"de,
Dit Ord betragte, derved i mit Hjerte
Faa Trøst i Smerte!

5 Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg kan hver Mand tjene,
Og det oprigtig med min Næste mene,
Og allevegne Kjærlighed udøve,
Ingen bedrøve!

6 Hjælp, Jesu, hjælp, naar jeg mit Kald forretter,
At dine Bud jeg mig for Øine sætter!
Lad dine Engle altid mig bevare
Fra nød og Fare!

7 Hjælp, Jesu, hjælp i dette Aar og andre,
Om jeg skal længer her i Verdenvandre!
Udi din Vold jeg alle ting befaler,
Du mig husvaler.

8 Hjælp, Jesu, hjælp i dette Aar og Tider,
Hvor snart mit Levnet som en Strøm bortskrider,
Maaske i dette Aar jeg somen Skygge
Herfra skal vige.

9 Hjælp, Jesu, hjælp! gjør mig bered af Naade,
At gaa med dig i Nød og Dødens Vaade
Og tro, at du, som evig, evig bliver,
Mig Livet giver!

10 Hjælp, Jesu,hjælp! dig over mig forbarme!
Jeg lægger mig i dine Naades Arme;
For al din Hjælp som du mig vil bevise,
Vil jeg dig prise.

11 Hjælp, Jesu, hjælp i Liv og Dødens Kvide,
Hjælp, at jeg paa din Hjælp kan altid lide!
Hjælp, Jesu, hjælp, at hjælp os Allesammen!
Hjælp, Jesu! Amen.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #112

Author: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Text Information

First Line: Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!
Author: B. K. Aegidius
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)
Page Scan

Lutheran Hymnal for the Sunday School #S.16

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #112

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d154

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.