Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Hjerte, lad dig ei indbilde

Hjerte, lad dig ei indbilde

Translator: Hans Adolf Brorson; Author: Paul Gerhardt
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Hjerte, lad dig ei indblide,
At du er af Gud forstødt,
Hold dig fast til Ordets Kilde,
Evangelium er sødt.
Har du gjort din Gud imod,
O, han er jo from og god;
Har du samlet dig Guds Vrede,
Glæd dig, Naaden er tilrede.

2 Vel er du som andre arme
Adams Sønner syndefuld,
Men Gud strækker sine Arme
Mod dig hjertemild og huld;
Vender du dig om igjen,
Se, saa er han straks din Ven;
Vær frimodig, gud vil tage
Mod din Angers Graad og Klage.

3 Mener du, han er en Løve,
Som kun tørster efter Blod?
Kjærlighed og Gunst at øve,
Dertil staar hans Sind og Mod;
Gud han har et Fadersind,
Al vor Jammer trænger ind
I hans søde Faderhjerte,
Gud han føler selv din Smerte.

4 Hør hans Ord: saa sandt jeg lever,
Vil jeg ei en Synders Død.
Du, som for Guds Vrede bæver,
Glæd dig, det har ingen Nød!
Naar kun Gud din Anger ser,
Alt hans Hjerte mod dig ler,
Mildt han møder Syndre bange,
Aldrig komme de for mange.

5 Ingen Hyrde saa kan rende
Efter det fortabte Faar;
Kunde du Guds Hjerte kjende,
Hvordan det i Lue staar,
Naar han ved den Ondes List
En og anden Sjæl har mist',
Før han finder dem med Glæde,–
Skulde du af Glæde græde.

6 Gud og alle Himle fryde
Sig at se en Synders Bod,
Alle Englemunde bryde
Ud i Glæde som en Flod,
Alt, hvad han sig har forset,
Er, som det var aldrig sket,
Al hans Synd er kast' i Havet,
Alting, Alting er begravet.

7 Ingen Sø saa stærk udbryder,
Ingen Strøm saa vældig gaar,
Ingen Ild saa heftig syder,
Intet mod vor Gud forslaar;
Ingen tige kan lignes mod
Herrens Naades store Flod,
Vore Synder bort at drive,
Mens vi ere her i Live.

8 Nu velan, I bange Sjæle,
Her er Naade, Gud ske Lov!
Hvem vil pine sig og kvæle,
Da det ikke er behov!
Al den Synd, du mindes kan,
Veier ikke mindste Gran
Mod Guds Naades Magt at regne,
Som du kan dig frit tilegne.

9 Luk da op til Himmerige,
Søde Fader, Naadens Port,
At jeg ret derind kan kige
Og faa se, hvor høit og stort
Naadens rige er og gaar,
At mit Navn i Himlen staar!
Lad i Kjærlighed mig øve
Og dig aldrig mer bedrøve!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #649

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Author: Paul Gerhardt

Paul Gerhardt (b. Gräfenheinichen, Saxony, Germany, 1607; d. Lubben, Germany, 1676), famous author of Lutheran evangelical hymns, studied theology and hymnody at the University of Wittenberg and then was a tutor in Berlin, where he became friends with Johann Crüger. He served the Lutheran parish of Mittenwalde near Berlin (1651-1657) and the great St. Nicholas' Church in Berlin (1657-1666). Friederich William, the Calvinist elector, had issued an edict that forbade the various Protestant groups to fight each other. Although Gerhardt did not want strife between the churches, he refused to comply with the edict because he thought it opposed the Lutheran "Formula of Concord," which con­demned some Calvinist doctrines. Consequently, he was r… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d220

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #371

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #649

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d152

Suggestions or corrections? Contact us