Hører till I høie Himle

Hører till I høie Himle

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Hører til, I høie Himle,
Hører til, I Engle-Kor!
Hører, o I Folk, som vrimle,
Og paa Jorderige bor!
Hører hver, som høre kan,
Hver, kom Sans har og Forstand,
Alt det, som har Aand og Øre,
Lave sig nu til at høre!

2 Jesus, o vor Jesus sjunger!
O, en mer end Englesang!
Tier, alle Engle-Tunger,
Jesu Røst maa have Gang!
Himlens hele Harmoni
Sættes nu i Melodi
Ved vor Jesu Mund og Hjerte,
Før ham Døden skulde smerte.

3 O, I Guds Apostel-Skare,
O, hvad eders Hjertegrund
Maatte sig i Lys opklare,
Der I efter Jesu Mund
Sang et skort Halleluja,
Priste Gud for Frelse fra
De Ægypters Aag og Plage,
Og for Kana'ns Frydedage!

4 Men, o Søde Himmelsanger!
Du har vel opladt din Røst
For al Verdens Folk og Fanger,
Takket Gud for denne Trøst,
At de skulde Frihed faa,
Og udi Guds Rige gaa
Ved dit Fængsel, Død og Smerte
Og ved Blodet af dit Hjerte.

5 O, hvad søde Himmel-Toner
Dog oppaa din Tunge laa!
Du, som Verdens Synd forsoner,
Sang, ret som du Døden saa!
Adam gik af Paradis,
Græd for Herrens Vredes Ris,
Du igjen med Sang oplukker
Himlens Dør, og–Slangen sukker.

6 Men, at du med Sang begynder,
Og du er i Sjælen fro,
Søde Jesus, det forkynder
Lise for min svage Tro,
At, naar jeg min Død og Ve
Skal for mine Øine se,
Jeg i dig skal trøstig blive,
Og med Sang min Død fordrive.

7 Stem da op, min svage Hjerte,
Stem min Tunge, Sjæl og Aand,
At jeg synger om din Smerte,
Stem mig med din egen Haand,
At din Død den blive maa
Alt, hvad Sjælen nynner paa,
Saa jeg drive kan og dræbe
Døden med din Død paa Læbe!

8 Syng, min Sjæl, og lad dig hore,
Om din Sang er fuld af Graad,
Jesu Aand den dig skal røre;
Syng om Ædlet, Adam aad,
Syng saa om det, Jesus led,
Om hans Kors, hans Blod og Sved,
Syng op tro, saa skal du stige
Syngende til Himmerige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #316

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d225

TextPage Scan

Kirkesalmebog #316

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #316

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #421

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #316

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d157

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.