Hører, Verdens, Øer, hører!

Hører, Verdens, Øer, hører!

Author: Thomas Kingo
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Hører, Verdens Øer, hører!
Op og hører, alle Mand,
Som Fornuft og Mæle fører,
Hører, alle Jordens Land!
Men om Ingen hører vil,
Vaag, min Sjæl, da og hør til,
Hvad din Jesus her vil tale,
For al Verden at husvale.

2 Du, min Jesu, du er bleven
Min og Alles Frelsermand,
Og af blotte Naade dreven
For vor usle Syndestand
Til vort Kjød at tage paa,
Dødens Dom at undergaa
For al Verdens Folk og Synder;
Deraf al vor TrOst begynder.

3 Gud, din Fader, som dig sendte,
Og vor Frelse tænkte paa,
Han dig store Navn og kjendte,
Før i Moders Lov du laa;
Jesus er dig søde Navn,
Min og Alles TrOst og Gavn,
Thi du hver med Frelse møder,
Hedninger saavelsom Jøder.

4 For dig Embede at fOre
Har du Aandens kraftig' Sværd
Skarpt og egget for at røre
Hjertet, som forhærdet er,
Og med Magt at trænge ind
I den Stoltes Sjæl og Sind,
Saa til dig han sig omvender
Og sin egen Ringhed kjender.

5 Stolte Jøder og Tyranner
Dig slet intet skabe kan,
Du har rest din Kirkes Bonner
Under Skyggen af Guds Haand;
Du er i hans Kogger sat,
Og som Visen spids og glat
Kon du og til Jorden fælde
Hver, som trodse tOr din Vælde.

6 Men om end din store Naade
Og din Trusel ei formaar
alle Mand fra Synd at raade,
Men som Mange trodsig gaar
Henad Dø dens Alfar-Vei
Og din Naade agter ei:
Saa maa de til Helved' vanke,
Da dit Ord kan dem ei sanke.

7 Gud han ser dog med sit Øie,
Dømmer paa din Omhu bedst,
Dit Arbeide, Flid og Møie,
Og hvor herlig at du est,
At du Ordets Lys sik tændt
Og hos Hedninger blev kjendt,
Saa man hen til Jordens Ender
Herrens Salighed nu kjender.

8 Søde Jesu, kom at røre
Mig ved min den gode Aand!
Aabne mit tunghørigt Øre,
Tag mit Hjerte i din Haand!
Følg mig, før mig, hvor jeg gaar,
At i Lydighed jeg staar
Til din Villie at gjøre,
Og dit Ord med Fryd at høre!

9 Under dine Hænders Skygge
Og udi din Kirkes Bo
Lad mig altid hos dig bygge!
Styrk mig, hold mig i din Tro,
Hug hver syndig Tanke ned,
Som til Synd og Sikkerhed
Vil med Ondskab mig forlede,
Hug den af, det vil jeg bede!

10 Du al Verdens Lyst og Glæde,
Du al Jordens Salighed,
bliv dog hos mig, bliv tilstede,
Og min Sjæl for dig bered;
Helft i Dødens sidste Stund
Rør mit Hjerte, Aand og Mund,
Styrk min Tro, lad mit Elende
Sluttes med en salig Ende!


Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #301

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Text Information

First Line: Hører, Verdens, Øer, hører!
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #301

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d158

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.