"Hvad det blir godt"

Hvad det blir godt att landa

Tune: [Hvad det blir godt att landa]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Hvad det blir godt att landa
Vid himlens stilla kust,
Ej mer behöfva blanda
Sin sång med suck och pust!
Till glädjens hem från sorgens dal,
Till Faderns famn från nöd och qval.
Hvad det blir godt att landa
Vid himlens stilla kust,
I brudgums hamn från strid och nöd
I lif och sällhet utan död!
Hvad det blir godt att landa
Vid himlens stilla kust!

2 Hvad det blir härligt smaka
Den sällhet Herren ger,
Att slippa se tillbaka
På synd och sorger mer!
Att skåda Gud och gå omkring
Bland himlens underfulla ting!
Hvad dt blir härligt smaka
Den sällhet Herren ger!
O härlighet, som ingen kan
Utsäga här i jämrens land!
Hvad det blir härligt smaka
Den sällhet Herren ger!

3 Hvad det blir saligt bära
Sin brudekrona skön
Och sjunga Herrens ära
Och få sin nådelön!
Att höra änglars fröjdeljud,
Då de lofsjunga evigt Gud;
Hvad det blir saligt bära
Sin brudekrona skön!
Att vara själf Guds Son så när'
Och skåda honom som han är!
Hvad det blir saligt bära
Sin brudekrona skön!


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #22

Text Information

First Line: Hvad det blir godt att landa
Title: "Hvad det blir godt"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #22

Suggestions or corrections? Contact us