Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Hvad er, som jager Jesus bort

Hvad er, som jager Jesus bort

Author: M. B. Landstad
Published in 2 hymnals

Full Text

1 Hvad er, som jager Jesus bort
Til fremmed Land og Steder?
Det er min synd, som har det gjort,
Min Synd og onde Seder.
Det Had, som hin Herodes bar,
Daraf min Del jeg ogsaa har
Endskjønt jeg kristen heder.

2 Min Gud, jeg har ei elsket dig
Saaledes, som jeg skulde,
Jeg ikke har hengivet mig
Min Frelser mand tilfulde.
Du kom–og jeg slog paa dig Prag,
jeg mindes mangen Udyds-dag,
Og Synde-Hjertets Kulde.

3 Det Lys, som kom med dig herned,
Har op hos mig ei daget,
Guds Naades Røst og Hilsens Fred
Har jeg og ei optaget!
Guds Ord, som alt miskundelig
Os viser, Herre Krist, til dig,
Jeg hen i Veir har slaget.

4 Vor Stolthed staar dig hart imod,
O Himlens dyre Gave1
Hvad du har kjøbt os med du Blod,
Det ville vi ei have!
Du er blandt os med Vantro mødt,
Ja hadet, spottet og udstødt
Af von talked' Grave.

5 Og gaar du hort, som Veien veed,
Hvad skal der af os vorde?
Vor glæde, Trøst og Haab og Fred,
Alt gaar med dig af Gaarde;
Da slukkes ud alt Livsens Lys,
Da blir det ret er øde Hus
Og Hungers Dage Haarde.

6 O Herre, straf os Arme ei
Udi din store Brede!
O Herre Krist, gak ei din Vei,
Bliv hos os her! vi bede;
Er vi end et uværdigt Folk
Bliv her, du store Sandheds Tolk,
Tag, Konge, her dit Sæde!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #184

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Hvad er, som jager Jesus bort
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d233
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #184Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements