Hvad er, som jager Jesus bort

Hvad er, som jager Jesus bort

Author: M. B. Landstad
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Hvad er, som jager Jesus bort
Til fremmed Land og Steder?
Det er min Synd, som har det gjort,
Min Synd og onde Seder.
Det Had, som hin Herodes bar,
Deraf min Del jeg ogsaa har
Endskjønt jeg Kristen heder.

2 Min Gud, jeg har ei elsket dig
Saaledes, som jeg skulde,
Jeg ikke har hengivet mig
Min Frelsermand tilfulde.
Du kom–og jeg slog paa dig Vrag,
Jeg mindes mangen Udyds-Dag,
Og Synde-Hjertets Kulde.

3 Det Lys, som kom med dig herned,
Har op hos mig ei daget,
Guds Naades Røst og Hilsens Fred
Har jeg og ei optaget!
Guds Ord, som alt miskundelig
Os viser, Herre Krist, til dig,
Jeg hen i Veir har slaget.

4 Vor Stolthed staar dig hart imod,
O Himlens dyre Gave!
Hvad du har kjøbt os med du Blod,
Det ville vi ei have!
Du er blandt os med Vantro mødt,
Ja hadet, spottet og udstødt
Af von kalked' Grave.

5 Og gaar du bort, som Veien veed,
Hvad skal der af os vorde?
Vor Glæde, Trøst og Haab og Fred,
Alt gaar med dig af Gaarde;
Da slukkes ud alt Livsens Lys,
Da blir det ret er øde Hus
Og Hungers Dage haarde.

6 O Herre, straf os Arme ei
Udi din store Vrede!
O Herre Krist, gak ei din Vei,
Bliv hos os her! vi bede;
Er vi end et uværdigt Folk
Bliv her, du store Sandheds Tolk,
Tag, Konge, her dit Sæde!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #184

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d233

TextPage Scan

Kirkesalmebog #184

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #184

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #184

Suggestions or corrections? Contact us