Hvi kvider Kjød og Blod sig saa

Hvi kvider Kjød og Blod sig saa

Author: Anonymous
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Hvi kvider Kjød og Blod sig saa
For Dødens sidste Time?
Hvi falder det os tungt at gaa,
Vi arme Pillegrime,
Naar Herren vil, at vi skal til
Vort Hjem i Himlen haste,
Og i vor Grav vor Vandrings-Stav
Og Byrde fra os kaste?

2 Ak Herre, lær mig ret at dø,
Ag, naar min Tid er omme,
Mit Kald fra denne Verdens Ø
I en god Stund maa komme!
At mig til Gavn i Jesu Navn
Jeg frydefuld i Aanden
Maa møde dig frimodelig
Med lampen tændt i Haanden!

3 Nu vel! jeg mig med Glæde da
Indsvøber i mit Lagen,
Indtil jeg hører Lyden fra
Guds Røst paa Dommedagen.
En vel bered Samvittighed
Gud give mig at bære!
Lad saa min Krop kun raadne op,
Den raadner dog til Ære!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #502

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: Hvi kvider Kjød og Blod sig saa
Author: Anonymous
Source: Unknown (German?) author, ca. 1740
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d237

Text

Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #502

Text

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #502

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements