So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

502. Hvi kvider Kjød og Blod sig saa

1 Hvi kvider Kjød og Blod sig saa
For Dødens sidste Time?
Hvi falder det os tungt at gaa,
Vi arme Pillegrime,
Naar Herren vil, at vi skal til
Vort Hjem i Himlen haste,
Og i vor Grav vor Vandrings-Stav
Og Byrde fra os kaste?

2 Ak Herre, lær mig ret at dø,
At, naar min Tid er omme,
Mit Kald fra denne Verdens Ø
I en god Stund maa komme!
At mig til Gavn i Jesu Navn
Jeg frydefuld i Aanden
Maa møde dig frimodelig
Med lampen tendt i Haanden!

3 Nu vel! jeg mig med Glæde da
Indsvøber i mit Lagen,
Indtil jeg hører Lyden fra
Guds Røst paa Dommedagen.
En vel bered Samvittighed
Gud give mig at bære!
Lad saa min Krop kun raadne op,
Den raadner dog til Ære!

Text Information
First Line: Hvi kvider Kjød og Blod sig saa
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Ninth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; 3 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. (?) E. D. Schwartzkopf; Ukjendt. Omkring 1740
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us