Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Hvi skulde nogen være

Full Text

1 Hvi skulde nogen være
Begjærlig efter det, han veed
Os ene kan besvære
Og hindre fra o Salighed?
Den Verdens Ære fange,
Som kan saa snart forgaa,
Og hjertebunden gange
Deri med ond Attraa,
Det volder Angst og Pine
For baade Sjæl og Krop,
vil du til Ære trine,
Da søg til Himlen op!

2 Hvad kan os Vellyst nytte,
Der er saa ondt og hastig endt?
Kan Rigdom os spændt?
Min Jesu Ære sæde
Har uforgjængligt Guld,
Af Hjertens Lyst og Glæde
En ganske Himmel fuld,
Mod hvilken Verdens rige
Er kun som Skum paa Vand;
Kom, Hjerte, lad os stige
Til Himlens Fryde-Land!

3 Det kan jeg frit bekjende,
Og glædes Dag og Nat dertil,
Et Rige uden Ende
Gud mig i Himlen unde vil.
Lad Verden sig fornøie
I det, som snart forgaar,
Min Krone i det Høie
Alt færdig til mig staar;
Jeg skal med Gud regjere
I evig Herlighed,
Hvem vilde sørge mere,
Imens jeg dette veed!

4 O Jesus, al min glæde!
Naar kommer dog den blide Stund,
At jeg derop kan træde
Og prise dig med Engle-Mund?
Naar skal jeg brudesmykkes,
Naar skal den Vending ske?
Naar skal det for mig lykkes,
At jeg dig faar at se?
O, und mig snart den Ære
I Glædens Paradis
Min Æres-Krans at bære
Dig selv til evig Pris!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #462

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Author: Johann Joseph Beck

(no biographical information available about Johann Joseph Beck.) Go to person page >

Text Information

First Line: Hvi skulde nogen være
Translator: Hans Adolf Brorson
Author: Johann Joseph Beck
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d238
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #462
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #462Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements