Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

462. Hvi skulde nogen være

1 Hvi skulde nogen være
Begjærlig efter det, han veed
Os ene kan besvære
Og hindre fra vor Salighed?
Den Verdens Ære fange,
Som kan saa snart forgaa,
Og hjertebunden gange
Deri med ond Attraa,
Det volder Angst og Pine
For baade Sjæl og Krop,
Vil du til Ære trine,
Da søg til Himlen op!

2 Hvad kan os Vellyst nytte,
Der er saa ondt og hastig endt?
Kan Rigdom os beskytte,
Naar Døden har sin Bue spændt?
Min Jesu Æresæde
Har uforgjængligt Guld,
Af Hjertens Lyst og Glæde
En ganske Himmel fuld,
Mod hvilken Verdens Rige
Er kun som Skum paa Vand;
Kom, Hjerte, lad os stige
Til Himlens Fryde-Land!

3 Det kan jeg frit bekjende,
Og glædes Dag og Nat dertil,
Et Rige uden Ende
Gud mig i Himlen unde vil.
Lad Verden sig fornøie
I det, som snart forgaar,
Min Krone i det Høie
Alt færdig til mig staar;
Jeg skal med Gud regjere
I evig Herlighed,
Hvem vilde sørge mere,
Imens jeg dette veed!

4 O Jesus, al min glæde!
Naar kommer dog den blide Stund,
At jeg derop kan træde
Og prise dig med Engle-Mund?
Naar skal jeg brudesmykkes,
Naar skal den Vending ske?
Naar skal det for mig lykkes,
At jeg dig faar at se?
O, und mig snart den Ære
I Glædens Paradis
Min Æres-Krans at bære
Dig selv til evig Pris!

Text Information
First Line: Hvi skulde nogen være
Author: Joh. Beckh.
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Trinity Sunday; Ascension of Christ; Første Søndag efter Trefoldiheds Fest: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (17 more...)
Notes: Som: Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements