During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

Hvor lystelig og yndig

Representative Text

1 Hvor lystelig og yndig
Er deres Fødders Lyd,
Som i Guds Ærind syndig
Udraabe Fred og Fryd
For dem, som er i Vaade
Og føle Syndens Byld,
At Gud dem byder Naade
For Jesu Pines Skyld!

2 Den Lov, som Gud har givet,
Er vel et helligt Bud,
Men giver ingen Livet,
Gjenføder ei til Gud.
Naar vi den Gift fornemmer
Af Kjødets onde Lyst,
Og Satan Hjertet klemmer
Veed Loven ingen Trøst.

3 Den vil, at Sjælen efter
Guds Vilje fuldt skal gaa,
Dog dertil ingen Kræfter
Hos Loven er at faa;
Den siger, vi skal høre
Den Gud, som os har skabt,
Men Evne det at gjøre,
Har Sjælen ganske tabt.

4 Den Syndere kan vække
Med sine Tordenslag,
Samvittigheden skrække
Med Dommens store Dag,
Hvordan Guds Vrede brænder,
Naar den er overtraad;
Men naar man dette kjender,
Veed Loven ingen Raad.

5 Saa tager da, I Arme,
Det Ord i Hjertet ind,
At Gud vil sig forbarme
Med mer end Faders Sind,
Og gjøre eder rene
I Jesu dyre Blod,
Og Livets Kraft forlene
I eders Hjerte-Rod!

6 Gud, som os skulde straffe,
Har selv udi sin Søn
Os Redning villet skaffe,
Da Syndens beske Løn
Blev lagt paa Jesu Hjerte,
Da han for Verdens Flok
Led Dødens haarde Smerte,
Det var Betaling nok.

7 Nu er vor Gud forsonet
Og al vor Skyld forladt,
Vor Jesus han er kronet
Og Gud ved Siden sat,
Og Satan han maa høre
Den Sag med Skjæmsel paa,
Hvad vil han os nu gjøre?
Ham kan han ikke naa.

8 I Kristus fri vi blive
Fra Lovens Torden-Sky,
Gud vil i Hjertet give
Sit eget Sind paany;
Hans Aand vil Hjertet sætte
I Kjærlighedens Brand,
Og al vor Vandring rette
Til Himlens Frydeland.

9 Den Naade vil jeg prise
Til Døden inderlig,
I Gjerning vil jeg vise,
Hvad Gud har gjort mod mig;
Jeg vil ham evig tjene,
Og den Retfærdighed,
Han vilde mig forlene,
Er al den Pryd, jeg veed.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #517

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Author: Johann Wilhelm Petersen

Petersen, Johann Wilhelm, was born June 1, 1649, at Osnabrück; his father Georg Petersen, Kanzlei-beamter at Lubeck, having gone to reside at Osnabrück as representing Lübeck in the negotiations which ended in the Peace of Westphalia. Petersen matriculated at the University of Giessen, in 1669; "went in 1671 to Rostock, and was then for short periods at Leipzig, Wittenberg, and Jena; the degree of M.A. being conferred on him by Giessen in absentia. He returned to Giessen in 1673, and began to lecture on philosophy and rhetoric as private docent. About 1675 he visited Spener, at Frankfurt. This proved an important turning-point in his life. In 1677 he began to lecture at Rostock, as Professor of Poetry (D.D. from Rostock 1686), but in the… Go to person page >

Text Information

First Line: Hvor lystelig og yndig
Translator: Hans Adolf Brorson
Author: Johann Wilhelm Petersen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d253

TextPage Scan

Kirkesalmebog #517

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #517

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #346

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #517

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d175

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.