Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

I alle mine Sager

Full Text

1 I alle mine Sager
Til Gud jeg Tilflugt tager,
Som mægtig raade kan;
Til Alt, hvad jeg skal gjøre,
Skal Herren mig tilføre
Raad, Lykke og sin Hjælpehaand.

2 Hvad kan jeg mig tilføie
Med al min Flid og Møie?
Min Sorg forgjæves er.
Det, som mig hør at gjøre,
Skal Herren selv udføre,
Det staar alt til min Fader kjær.

3 Alt, hvad Guds Forsyn giver,
Mig ene sikkert bliver;
Og hvad mig saligt er,
Af Guds Haand jeg det tager,
Alt, hvad ham vel behager,
Kun det jeg ønsker og begjær'.

4 Jeg tror paa Herrens Naade,
Som mig fra alskens Vaade
Og Nød beskjærme vil!
Og naar jeg ham adlyder,
Alt Ondt han vige byder,
Og hvad mig fattes, sender til.

5 Han vilde mig af Naade
Al Syndens Skyld forlade
Og ei mig være vred,
Han over mine Synder
Ei Dommen straks forkynder,
Men haver god Taalmodighed.

6 Naar Dagens Lys forsvinder,
Naar Morgenstund oprinder.
Naar mig paa denne Jord
Angst, Svaghed, Nød tilsendes,
Og hvad der mig kan hændes,
Da trøste mig hans hellig' Ord.

7 Vil Gud det saa beskikke,
Min Kalk vil jeg da drikke,
Og villig dertil gaa;
Ei denne Tids Ulykke
Mig altfor haardt skal trykke,
Jeg vil det Alt med Gud udstaa.

8 Gud har jeg mig hengivet
I Døden og i Livet;
Saasnart han kalder mig,
Nu eller om i Morgen,
Han selv maa bære Sorgen,–
Og han den bærer visselig.

9 O Sjæl, din Gud du tjene,
Og trøst du dig alene
Ved ham, som skabte dig!
Det gaar, som det vil føie
Din Fader i det Høie,
Og saa gaar det vist lykkelig.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #651

Translator: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Author: Paul Flemming

(no biographical information available about Paul Flemming.) Go to person page >

Text Information

First Line: I alle mine Sager
Translator: B. K. Aegidius
Author: Paul Flemming
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d264
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #d264
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #258Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #651Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d185
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements