I alle mine Sager

Representative Text

1 I alle mine Sager
Til Gud jeg Tilflugt tager,
Som mægtig raade kan;
Til Alt, hvad jeg skal gjøre,
Skal Herren mig tilføre
Raad, Lykke og sin Hjælpehaand.

2 Hvad kan jeg mig tilføie
Med al min Flid og Møie?
Min Sorg forgjæves er.
Det, som mig hør at gjøre,
Skal Herren selv udføre,
Det staar alt til min Fader kjær.

3 Alt, hvad Guds Forsyn giver,
Mig ene sikkert bliver;
Og hvad mig saligt er,
Af Guds Haand jeg det tager,
Alt, hvad ham vel behager,
Kun det jeg ønsker og begjær'.

4 Jeg tror paa Herrens Naade,
Som mig fra alskens Vaade
Og Nød beskjærme vil!
Og naar jeg ham adlyder,
Alt Ondt han vige byder,
Og hvad mig fattes, sender til.

5 Han vilde mig af Naade
Al Syndens Skyld forlade
Og ei mig være vred,
Han over mine Synder
Ei Dommen straks forkynder,
Men haver god Taalmodighed.

6 Naar Dagens Lys forsvinder,
Naar Morgenstund oprinder.
Naar mig paa denne Jord
Angst, Svaghed, Nød tilsendes,
Og hvad der mig kan hændes,
Da trøste mig hans hellig' Ord.

7 Vil Gud det saa beskikke,
Min Kalk vil jeg da drikke,
Og villig dertil gaa;
Ei denne Tids Ulykke
Mig altfor haardt skal trykke,
Jeg vil det Alt med Gud udstaa.

8 Gud har jeg mig hengivet
I Døden og i Livet;
Saasnart han kalder mig,
Nu eller om i Morgen,
Han selv maa bære Sorgen,–
Og han den bærer visselig.

9 O Sjæl, din Gud du tjene,
Og trøst du dig alene
Ved ham, som skabte dig!
Det gaar, som det vil føie
Din Fader i det Høie,
Og saa gaar det vist lykkelig.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #651

Translator: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Author: Paul Flemming

Flemming, Paul , son of Abraham Flemming or Fleming, then schoolmaster at Hartenstein, near Zwickau, Saxony (afterwards pastor of Wechselburg, near Mittweida), was born at Hartenstein, Oct. 5 or 12, 1609. He entered the St. Thomas School, Leipzig, in 1623, and matriculated at the University of Leipzig at Michaelmas, 1626, At the University he devoted himself to the study of medicine and of poetry, being laureated as a poet in 1631, and graduating M.A. in 1632. In order to find refuge from the troubles of the Thirty Years' War he went to Holstein in 1633. In the same year he joined an embassy which Duke Friedrich of Schleswig-Holstein was about to send to his brother-in-law, the Russian Czar, as gentleman in waiting and "taster." In this exp… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d264

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #258

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #651

Suggestions or corrections? Contact us