Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

I hus og hjem, hvor mand og viv

I hus og hjem, hvor mand og viv

Author: M. B. Landstad
Published in 5 hymnals

Full Text

1 I Hus og Hjem, hvor Mand og Viv
Bo sammen et gudfrygtigt Liv
Med Børn i Tugt og Ære,
Der leves mangen lyksom Dag,
Der vil hos dem med Velbehag
Den Herre Kristus være.

2 Har du ham givet Sjæl og Sind,
Og er han kjærlig buden ind,
Og sat i høiest Sæde,
Da bliver Levestunden god,
Da raader han paa Vaande Bod,
Og vender Sorg til Glæde

3 Og sidder du i mørke Hus,
Med tomme Fad og tørre Krus,
Og dine Smaa paa Skjødet,
Og ser med Graad den sidste Rest:
Naar Nød er størst, er Hjælpen næst,
Hvor han velsigner Brødet.

4 Vor Bøn idag til ham vi bær:
O Herre Jesus, kom og vær
Hos Ægtemand og Kvinde!
Hjælp deres Smaa i Verden frem,
Sign deres Bord og Hus og Hjem,
Og lys din Fred derinde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #206

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: I hus og hjem, hvor mand og viv
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d276
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #206Text
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #132Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #206Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d194
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements