I Paradis er fagre Ord

I Paradis er fagre Ord

Author: M. B. Landstad
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 I Paradis er fagre Ord,
Hvor alle de Guds Helgen bor,
Og skal hos Jesus blive,
Sankt Paulus hen i Aanden rykt,
Hvad har han tænkt, hvad har han tykt
At Gud ham vilde give
Det Syn i levend' Live!

2 I Paradis er fagre Ord,
Som ingen sige kan paa Jord,
Den Vise her er Daare;
Men Salighed der var i dem,
Et Minde Paulus dog bar hjem,
Det trøsted ham saa saare,
Naar han græd modig Taare.

3 Det var et saligt Øieblik;
Men atter Sky for Solen gik,
Og Natten sank derover,
For Paradisets fagre Ord
Han atter høre maa paa Jord
De vrede Vandes Vover,
Som bruse Sjælen over.

4 Ja her er Mørke, Nat og Nød,
Med haarde Torne-Kvist is Kjød
Han under Korset bøies;
Gud hjælpe os, vi kunde dog
Taalmodig bære dette Aag
Og med Guds Naade nøies!
Vi skal vel og op høies.

5 Thi Ordet af Guds Aand og Mund
Saa sagtelig til Hjertets Grund
Med søde Toner trænger.
Langt borte fra vi lytte til
Og glædes, Gud borttage vil
Den Sky, som over hænger,
Og for Guds Fylde stænger.

6 O Herre Gud, ryk Syn og Sind
Engang til dig i Himlen ind,
At høre Ord som hine,
Og løft os op fra Dødsens Tvang
Til Paradis med Englesang!
Da glemmes Tidens Pine,
Da slukkes Sorger mine.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #257

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d283

TextPage Scan

Kirkesalmebog #257

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #257

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #257

Suggestions or corrections? Contact us