Jag har lämnat allt för Jesus

Jag har lämnat allt för Jesus

Tune: [Jag har lämnat allt för Jesus]
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Jag har lämnat allt för Jesus;
Världens fröjd må andra ta',
All' dess nöjen jag förglömmer
Då jag minnes Golgata.
Om än vänner här mig lämna,
Och jag världens smälek får,
Jag har en som står mig bi då
Jag vid pärleporten står.

Kör:
Snart vår lefnadsafton skymmer
Och dess sista klockslag slår,
Då jag, fri från allt bekymmer,
Genom pärleporten går.

2 När som Jesu röst mig kallar
Och jag änglars hviskning hör,
Jag vill lita på min Herre
Han mig genom dalen för.
Jag tar fast hans dyra löfte.
Mer än guld det är för mig;
Jar är när dig, frukta ej då
Pärleporten öppnar sig. [Kör]

3 Till den andra sidan Jordan
Far jag snart med fröjd-fullt mod
För att nå den sköna staden,
Vid den klara lifvets flod.
I de sälla andars hemland
Lifvets träd i fägring står,
Anglar jubla, då jag salig
Genom pärleporten går. [Kör]Source: Lutherförbundets Sångbok #S107

Text Information

First Line: Jag har lämnat allt för Jesus
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S107

Page Scan

Nya Psalmisten #648

Suggestions or corrections? Contact us