Jag vet ett namn så dyrt och kärt

Jag vet ett namn så dyrt och kärt

Author: Carolina Sandell
Tune: BROWN (Bradbury)
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Jag vet ett namn så dyrt och kärt,
Ett namn af lif i sig,
Och mer än jord och himmel v¨radt
Det namnet är för mig.

2 Ty se, det talar om en vän,
Som, vigt huld och god,
har öppnat himmelen igen
Och löst mig med sitt blod.

3 Det talar om en Faders famn,
Som för mig öppen står,
Det talar om en fridens hamn,
Där snart jag hvila får.

4 Och Jesus,Jesus är dett namn,
Som är så dyrt för mig,
Den ljufva ro, den stilla hamn,
Som har all frid i sig.

5 Och när jag står fullkomligt fri
Från synd och sorg en gång,
Det enda namnet än skall bli
Min evigt nya sång.


Source: Lutherförbundets Sångbok #S34

Author: Carolina Sandell

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Jag vet ett namn så dyrt och kärt
Author: Carolina Sandell
Meter: 8.6.8.6
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S34

Page Scan

Söndagsskolbok #33

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements