Jag vet ett namn så dyrt och kärt

Jag vet ett namn så dyrt och kärt

Author: Carolina Sandell
Tune: BROWN (Bradbury)
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Jag vet ett namn så dyrt och kärt,
Ett namn af lif i sig,
Och mer än jord och himmel v¨radt
Det namnet är för mig.

2 Ty se, det talar om en vän,
Som, vigt huld och god,
har öppnat himmelen igen
Och löst mig med sitt blod.

3 Det talar om en Faders famn,
Som för mig öppen står,
Det talar om en fridens hamn,
Där snart jag hvila får.

4 Och Jesus,Jesus är dett namn,
Som är så dyrt för mig,
Den ljufva ro, den stilla hamn,
Som har all frid i sig.

5 Och när jag står fullkomligt fri
Från synd och sorg en gång,
Det enda namnet än skall bli
Min evigt nya sång.


Source: Lutherförbundets Sångbok #S34

Author: Carolina Sandell

Caroline W. Sandell Berg (b. Froderyd, Sweden, 1832; d. Stockholm, Sweden, 1903), is better known as Lina Sandell, the "Fanny Crosby of Sweden." "Lina" Wilhelmina Sandell Berg was the daughter of a Lutheran pastor to whom she was very close; she wrote hymns partly to cope with the fact that she witnessed his tragic death by drowning. Many of her 650 hymns were used in the revival services of Carl O. Rosenius, and a number of them gained popularity particularly because of the musical settings written by gospel singer Oskar Ahnfelt. Jenny Lind, the famous Swedish soprano, underwrote the cost of publishing a collection of Ahnfelt's music, Andeliga Sänger (1850), which consisted mainly of Berg's hymn texts. Bert Polman  Go to person page >

Text Information

First Line: Jag vet ett namn så dyrt och kärt
Author: Carolina Sandell
Meter: 8.6.8.6
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S34

Page Scan

Söndagsskolbok #33

Suggestions or corrections? Contact us