Jesu din Ihukommelse

Representative Text

1 Jesus, din Ihukommelse
Mon Glæde sød i Hjertet te,
Men sødere end alt dog er
Du selv naar du er hos os her.

2 Saa glædelig ei synges Sang,
Og intet Ord saa liflig klang,
Saa sødt her intet tænkes kan
Som Jesus, den Guds Søn og Mand.

3 Du deres Haab, som gjøre Bod,
Hvor er du dem, dig søge, god,
De sørgende et Naadens Pant,
Hvor salig den, som ret dig fandt!

4 O Jesus, sødest Hjertens Trøst,
Livskilde Sjælens Lys og Lyst,
Som anden Lyst ei nær kan naa,
Og al Attraa mon overgaa!

5 Ei Mund det mæle kan paa Jord,
Der findes ei saa fagre Ord,
Kun den, som prøvet har, han veed
Om Jesu søde Kjærlighed.

6 Jeg søger Jesus Dag og Nat,
Og leder efter ham, min Skat,
I Eenrum og i Sammenvær
Jeg søger ham, som jeg har kjær.

7 O Jesus, Konge underfuld
Og Seiervinder, vær os huld,
Som gaar og længes efter dig
Hver Dag og Stund saa inderlig.

8 Bliv hos os altid, Herre kjær,
Oplys os du som Lyset er,
Driv Synde-Mørket af vort Sind,
Fyld Verden al med Klarhed din!

9 Naar du vor Sjæl besøger blid,
Da skinner Sandhed sød og frid,
Da slukkes Verdens Lyster ud,
Da brænder Kjærlighed til Gud.

10 Jesus, den Kjærlighed du bær,
Den stærkere end Døden er,
Thi gav du hen, o Jesus min,
Dit Hjerteblod for Bruden din.

11 Saa kjender Jesus alle Mand,
Og søger ham med Længsel sand,
Hans Kjærlighed at vælge ud,
I Aanden brændende for Gud!

12 Elsk ham, som Eder elsked saa,
Gjør ham igjen, hvad I formaa,
Med gode Løfter fra ham gak,
Velsigner ham og siger: Tak!

13 O himmelske Miskundheds Mand,
Du livsens Haab i Dødens Land,
Du Naade-Kilde fuld af Trøst,
Du søde Glæde i mit Bryst!

14 Jeg taler med uværdig Mund,
Men tie kan jeg ingenlund,
Min Kjærlighed den tvinger mig
For Hjertet er saa fuldt af dig.

15 Med dem, dig smage, saa det sker:
De længes altid efter mer,
Du aldrig dem af Minde gaar,
Til dig al deres Attraa staar.

16 Jesus, gGuds Engles søde Kvad,
I Øret Sang, som gjør En glad,
I Munden Honning underlig,
I Hjertet Dug af Himmerig!

17 Min Hu staar altid efter dig,
O Jesus min, kom vist til mig!
Naar vil du gjøre mig saa glad?
Mæt mig med dig, det er min Mad!

18 Her gaar jeg syg af stor Attraa,
Kan jeg et venligt Øie faa,
Det drypper Honning i mit Saar,
Jeg lives op og styrket staar.

19 Jesus, den Hjertens-Skat, jeg veed,
Jesus du himmelsk Yndighed,
Og Godhed ubegribelig,
Din Kjærlighed har tvunget mig!

20 Dig, Jesus, har jeg valgt mig ud,
Jeg være vil din Hjertens Brud,
Bort fra mig selv jeg gjerne dør,
Og lever dig, som det sig bør.

21 O Jesus, op dit Hjerte luk,
Og lyt til mine Længsels Suk,
Saa inderlig med Graad paa Kind
jeg raaber: Jesus, Jesus min!

22 Ja, hvor jeg am i Verden gaar,
Min Hu til Jesus ene staar;
Hvor blev jeg glad, der jeg ham fandt,
Som Dug for Solen Sorgen svandt!

23 Da, hvilke Kys og Favnetag!
Da hvilken Sjælens Høitidsdag!
Med Kristus at forbindes saa!
Giv Gud, vi aldrig stilles maa!

24 Hvad jeg har søgt, da er det set,
Hvad jeg har ønsket, det er sket,
Hvad er jeg fuld af Jesu Lyst,
Hvad brænder Hjertet i mit Bryst!

25 Den Kjærlighed og Aandens Glød,
Hvor den er sterk, hvor den er sød!
Den kjølner ei og dør ei bort,
Men øker paa og brænder fort.

26 O søde Ild, som brænder her!
O hellig Længsel, som jeg bær!
O salig Styrkestund at faa,
Guds Søn at kunne elske saa!

27 Jesus, Retfærdighedens Sol,
Den evig satte Naadestol,
Hvor elskelig du for os staar,
Dein ¥nde alting overgaar!

28 Du Glædens Kilde, Naadens Hav,
Du alle mine sorgers Grav,
Min Ros, som ene gjælde kan,
O Jesus Verdens Frelsermand!

29 O kom, o kom min Konge prud,
Du Herlighedens store Gud,
Tænd op dit Lys i Sjælen snart,
Min Ventestud har længe var't.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #66

Author: St. Bernard of Clairvaux

Bernard of Clairvaux, saint, abbot, and doctor, fills one of the most conspicuous positions in the history of the middle ages. His father, Tecelin, or Tesselin, a knight of great bravery, was the friend and vassal of the Duke of Burgundy. Bernard was born at his father's castle on the eminence of Les Fontaines, near Dijon, in Burgundy, in 1091. He was educated at Chatillon, where he was distinguished for his studious and meditative habits. The world, it would be thought, would have had overpowering attractions for a youth who, like Bernard, had all the advantages that high birth, great personal beauty, graceful manners, and irresistible influence could give, but, strengthened in the resolve by night visions of his mother (who had died in 1… Go to person page >

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d289

TextPage Scan

Kirkesalmebog #66

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #66

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #66

Suggestions or corrections? Contact us