Jesu, dine dybe Vunder

Representative Text

1 Jesus, dine dybe Vunder
Og din smertefulde Død
Trøster mig i alle Stunder
Udi Livs- og Sjæle-Nød.
Falder noget Ondt mig ind,
Straks jeg tænker i mit Sind
Paa din Pine, som forbyder
Mig at drive Skjæmt med Lyder.

2 Om mit Kjød og Blod vil skjænke
Sig med Syndelysters Skaal,
Hvad du led, jeg monne tænke,
Og straks finde Ro og Taal.
Sætter Satan ind paa mig,
Som mit Skjold jeg viser dig,
Dine Saar og Blode-Strømme,
Straks maa han tilbage rømme.

3 Om mig Verden vil forlede
Hen paa Lysters brede Plan,
Hvor der er kun syndig Glæede,
Jeg da skuer, Frelsermand,
Dine Piners Byrde svar,
Du for mig udstandet har,
Saa kan jeg i Alvor blive,
Og al Verdens Lyst fordrive.

4 Ja mod al Ting, som mig krænker,
Give dine Vunder Kraft,
Naar sig Hjertet i dem sænker,
Finder jeg ny Levesaft;
Din den himmelsøde Død
Vender al min Nag og Nød:–
At du Salighed mig bragte,
Da du Døden for mig smagte.

5 Jeg paa dig min Tro har grundet,
Du min ene Tilflugt sand,
Og din Død har Do∂en bundet,
Saa den mig ei døde kan;
At jeg haver Del i dig,
Trøster, trygger, redder mig,
Og din Naade mig har givet,
At staa op til Lys og Livet.

6 Har jeg dig udi mit Hjerte,
Du al Godheds Kilderspring,
Jeg da finder ingen Smerte,
End i Dødens sidste Sting.
Ingen Fiende skader mig,
Naar jeg skjuler mig i dig,
Hvo med dine Saar sig dækker,
Ham ti Livet du opvækker.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #15

Author: Johann Heermann

Johann Heermann's (b. Raudten, Silesia, Austria, 1585; d. Lissa, Posen [now Poland], 1647) own suffering and family tragedy led him to meditate on Christ's undeserved suffering. The only surviving child of a poor furrier and his wife, Heermann fulfilled his mother's vow at his birth that, if he lived, he would become a pastor. Initially a teacher, Heermann became a minister in the Lutheran Church in Koben in 1611 but had to stop preaching in 1634 due to a severe throat infection. He retired in 1638. Much of his ministry took place during the Thirty Years' War. At times he had to flee for his life and on several occasions lost all his possessions. Although Heermann wrote many of his hymns and poems during these devastating times, his persona… Go to person page >

Translator: N. K. Arktander

(no biographical information available about N. K. Arktander.) Go to person page >

Tune

GENEVAN 42

Louis Bourgeois (PHH 3) composed or adapted this tune for Psalm 42 for the Genevan psalter. The 1564 harmonization by Claude Goudimel (PHH 6) originally placed the melody in the tenor. An alternate harmonization with descants by Johann Crüger (PHH 42) can be found opposite 41 in the Psalter Hymnal.…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Evangeli harpe #391

Kirkesalmebog #d299

TextPage Scan

Kirkesalmebog #15

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #15

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #419

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #15

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d206

Suggestions or corrections? Contact us