Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

15. Jesus, dine dybe Vunder

1 Jesus, dine dybe Vunder
Og din smertefulde Død
Trøster mig i alle Stunder
Udi Livs- og Sjæle-Nød.
Falder noget Ondt mig ind,
Straks jeg tænker i mit Sind
Paa din Pine, som forbyder
Mig at drive Skjæmt med Lyder.

2 Om mit Kjød og Blod vil skjænke
Sig med Syndelysters Skaal,
Hvad du led, jeg monne tænke,
Og straks finde Ro og Taal.
Sætter Satan ind paa mig,
Som mit Skjold jeg viser dig,
Dine Saar og Blode-Strømme,
Straks maa han tilbage rømme.

3 Om mig Verden vil forlede
Hen paa Lysters brede Plan,
Hvor der er kun syndig Glæede,
Jeg da skuer, Frelsermand,
Dine Piners Byrde svar,
Du for mig udstandet har,
Saa kan jeg i Alvor blive,
Og al Verdens Lyst fordrive.

4 Ja mod al Ting, som mig krænker,
Give dine Vunder Kraft,
Naar sig Hjertet i dem sænker,
Finder jeg ny Levesaft;
Din den himmelsøde Død
Vender al min Nag og Nød:–
At du Salighed mig bragte,
Da du Døden for mig smagte.

5 Jeg paa dig min Tro har grundet,
Du min ene Tilflugt sand,
Og din Død har Do∂en bundet,
Saa den mig ei døde kan;
At jeg haver Del i dig,
Trøster, trygger, redder mig,
Og din Naade mig har givet,
At staa op til Lys og Livet.

6 Har jeg dig udi mit Hjerte,
Du al Godheds Kilderspring,
Jeg da finder ingen Smerte,
End i Dødens sidste Sting.
Ingen Fiende skader mig,
Naar jeg skjuler mig i dig,
Hvo med dine Saar sig dækker,
Ham ti Livet du opvækker.

Text Information
First Line: Jesus, dine dybe Vunder
Author: Johann Heermann
Translator: N. Arktander
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse; High Mass; Første Søndag i Faste: Til Høimesse (9 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements