Jesu, hjælp, at Verden sig

Jesu, hjælp, at Verden sig

Author: B. K. Aegidius
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Jesu, hjælp, at Verden sig
Maa til dig omvende,
Og i Naadens Rige dig
Retteligen kjende!
Djæv'lens Magt du sønderslaa,
Lad hans List bortvige,
Lad os i dit Fodspor gaa
Ind i Himmerige!

2 Jesu, styrk med veldig Haand
Mig og alle Fromme,
At jeg her i Verden kan
Tro og til dig komme,
Følge dig, og i al Nød
Stadig ved dig henge,
Og igjennem Nød og Død
Ind i Himlen trænge!


Source: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #307

Author: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d292

TextPage Scan

Kirkesalmebog #307

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #307

Suggestions or corrections? Contact us