Jesus, du mit Liv i Livet

Jesus, du mit Liv i Livet

Translator: Hans Adolf Brorson; Author: Johann Rist
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Jesu, du mit Liv i Livet,
Du min Himmelbrudgom sød
Du, som dig for mig har givet
Til den bitre Korsets Død,
Jesu, du mit Hjerte Fryder,
Du for Gud mig deiligt pryder,
Ak, hvor skal jeg værdelig,
Søde Jesu, prise dig!

2 O du Livets rige Kilde.
Himlens Ære, Glans og Lyst,
Som din Fader sende vilde
Os til Frelse, Hjælp og Trøst!
Hvorfor vil saa Mange sige
Nei til Naadens Himmerige?
Hvad er Verdens Lyst som bedst
Dog imod den Bryllupsfest!

3 Du, som er min Lyst og Længsel,
Kom dog hid at styrke mig,
Kom, at trøste mig i Trængsel,
Kom, og hjælp mig naadelig!
Skynd dig til mig hid, min Læge,
Kom, mig snart at vederkvæge,
Kom, mit klare Lys, og skin
At oplyse mine Trin!

4 Kom, mit Hjerte ret at vie
Til dit eget Temple ind!
Veden i mig stille tie,
Tal du ene i mit Sind,
At jeg ret mig til dig vender,
At jeg ret din sandhed kjender,
At jeg, fri fra Syndens Stand,
Dig, min Gud, behage kan!

5 Lifligt er det Høitidssæde
Ved dit eget Bryllupsbord;
Fred, Retfærdighed og Glæde
Strømmer til os paa dit Ord;
Der er Bod for alle Smerter,
Salighed for alle Hjerter,
Der i dig saa inderlig
Liv og Sjæl forlyste sig.

6 Du, som til den Bryllupsglæde
Naadig kaldte ogsaa mig,
Og anviste mig at Sæde,
Hvor der end er Rum hos dig;
giv mig altid, dig til Ære,
Mit til Salighed, at bære
Sjælens rene Bryllupsdragt,
Som din Aand mig selv har bragt!

7 Lover, alle, og tilbeder
Den miskundelige gud,
som til Himmerig os leder
Ved sin Naades Sendebud,
Indtil alle Borde fyldes
Og i Himlems Glands forgyldes,
Naar vor Herre seierrig
Fører hjem sin Brud til sig!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #374

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Author: Johann Rist

Rist, Johann, son of Kaspar Rist, pastor at Ottensen, near Hamburg, was born at Ottensen, March 8, 1607, and from his birth was dedicated to the ministry. After passing through the Johanneum at Hamburg and the Gymnasium Illustre at Bremen, he matriculated, in his 21st year, at the University of Rinteln, and there, under Josua Stegmann (q. v.), he received an impulse to hymn-writing. On leaving Rinteln he acted as tutor to the sons of a Hamburg merchant, accompanying them to the University of Rostock, where he himself studied Hebrew, Mathematics and also Medicine. During his residence at Rostock the terrors, of the Thirty Years War almost emptied the University, and Rist himself also lay there for weeks ill of the pestilence. After his r… Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus, du mit Liv i Livet
Author: Johann Rist
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #374

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d208

Suggestions or corrections? Contact us