Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Jesus han er syndres ven

Jesus han er syndres ven

Translator: Hans Adolf Brorson
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Jesus han er Syndres Ven,
Dette Ord kan Døde vække,
Og os aabne Himmelen,
Naar os Helvede vil skrække;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

2 Jesus han er Syndres Ven,
Derfor kom han ned paa Jorden.
O den Glæde: Frelseren
Selv et Menneske er vorden!
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

3 Jesus han er Syndres Ven,
Som for alle Syndre døde,
Lagde derved Djævelen
Og hans ganske Rige øde;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

4 Jesus han er Syndres Ven,
Vil dem fri fra Synden gjøre,
Straffen og Forbandelsen
Skal dem aldrig mere røre;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

5 Jesus han er Syndres Ven,
Endog de sig fra ham vendte,
Hen ud i Fordærvelsen
Og forsætlig Ondskab rendte;
Haster, løber til ham hen!
Jesus han er Syndres Ven.

6 Jesus han er Syndres Ven;
Vil de kun saa sant forsage
Ret for Alvor Djævelen,
Gud vil gjerne mod dem tage;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

7 Jesus han er Syndres Ven,
Vil sig nu med magt forbarme,
Strækker ud mod Synderen
Sine milde Naadens Arme;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

8 Jesus han er Syndres Ven,
Arme Synder, lad dig sige,
Vend dig om alvorligen!
Du skal finde Naadens Rige.
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

9 Jesus han er Syndres Ven;
Ingen mer i Synden dvæle!
Hør, hvor raaber Frelseren:
Hid til mig, I arme Sjæle!
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

10 Jesus han er Syndres Ven,
Hører det, al Verdens Ender,
Falder ind til Gud igjen,
Som udbreder sine Hænder!
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #646

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus han er syndres ven
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d304
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #d304
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #306Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #646Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d211
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements