646. Jesus han er Syndres Ven

1 Jesus han er Syndres Ven,
Dette Ord kan Døde vække,
Og os aabne Himmelen,
Naar os Helvede vil skrække;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

2 Jesus han er Syndres Ven,
Derfor kom han ned paa Jorden.
O den Glæde: Frelseren
Selv et Menneske er vorden!
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

3 Jesus han er Syndres Ven,
Som for alle Syndre døde,
Lagde derved Djævelen
Og hans ganske Rige øde;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

4 Jesus han er Syndres Ven,
Vil dem fri fra Synden gjøre,
Straffen og Forbandelsen
Skal dem aldrig mere røre;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

5 Jesus han er Syndres Ven,
Endog de sig fra ham vendte,
Hen ud i Fordærvelsen
Og forsætlig Ondskab rendte;
Haster, løber til ham hen!
Jesus han er Syndres Ven.

6 Jesus han er Syndres Ven;
Vil de kun saa sant forsage
Ret for Alvor Djævelen,
Gud vil gjerne mod dem tage;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

7 Jesus han er Syndres Ven,
Vil sig nu med magt forbarme,
Strækker ud mod Synderen
Sine milde Naadens Arme;
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

8 Jesus han er Syndres Ven,
Arme Synder, lad dig sige,
Vend dig om alvorligen!
Du skal finde Naadens Rige.
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

9 Jesus han er Syndres Ven;
Ingen mer i Synden dvæle!
Hør, hvor raaber Frelseren:
Hid til mig, I arme Sjæle!
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

10 Jesus han er Syndres Ven,
Hører det, al Verdens Ender,
Falder ind til Gud igjen,
Som udbreder sine Hænder!
Haster, løber til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Text Information
First Line: Jesus han er Syndres Ven
Author: Joh. Schader
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Hellig 3 Kongers Dag: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (25 more...)
Notes: Som: Jesus er mit Haab og Trøst
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us