Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Jesus som skal Verden dømme

Jesus som skal Verden dømme

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Jesus, som skal Verden dømme,
Til Pilati Domhus maa
Under Jøde-Baand og Tømme
Fuld af Spat og Skjændsel gaa.
For en Hedning, som ei veed
Om Guds Lov og Hellighed,
Maa han lade sig anklage,
Ja mod Vold og Uret tage.

2 Du, for hvem al Verden ryster,
Fra hvis Aasyn Lynet gaar,
Jordens Fyrster, naar du lyster,
Knuser som et Potteskaar,
Du som ein Misgjernings-Mand,
Den man agter ei et Grand,
Maa un staa for onde Munde
Som et Lam blandt Ulv og Hunde.

3 End vil ei Pilatus være
Saa forhærdet i sin Sjæl,
Han dog til sin Domstols Ære
Spørge vil om Ret og Skjel,
Om hvad Klagemaal og Sag
De kan føre for en Dag
Om den arme Fanges Brøde,
Og hvorpaa de sig mon støde.

4 Løgn og Last og alle Lyder,
Som om Nogen siges kan,
Ud af deres Munde flyder
Paa den rene Gud og Mand:
At han Folk afvender plat
Keiseren at give Skat,
Og sig selv en Konge kalder,
Saa alt Land i Ufred falder.

5 Om sit Rige og sin Krone
Jesus da et Spørgsmaal faar,
Men han svarer, at hans Throne
Udaf Evighed bestaar.
Sandhed, som er saa forhadt,
Og for Verdens Vold udsat,
Den vil han dog rundt udsige,
Trods al Løgn og Satans Rige.

6 Selv Pilatus maa bekjende,
Jesus han uskyldig er,
Hvad de end vil forevende,
Og hvad Last de paa ham bær;
Deres Løgn saa skamløs er,
Kjendelig for en og hver,
At han derfor helft vil tie,
Og Guds egen Dom opbie.

7 Taug du end, o Fromheds Kilde,
For Pilati Dommersted,
Da var det, fordi du vilde
Med at tie, dølge ned
Al vor slemme Synd og Last,
Som paa dig var ene kast,
Og fordi du vilde lide,
Satte du din Ret til Side.

8 Men, naar Døden mig vil stede
For Guds Dom, jeg da vel veed,
At du vil for mig fremtræde
Med al din Uskyldighed,
Tale for mig, at jeg faar
Salighed ved dine Saar,
Saa jeg efter min Elende
Skal min Gud i Glæde kjende.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #325

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d311

TextPage Scan

Kirkesalmebog #325

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #325

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #429

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #325

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d217

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.