Jo større Kors, des mer til Himlen

Jo større Kors, des mer til Himlen

Author: Benjamin Schmolck; Translator: Anonymous
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Jo større Kors, des mer til Himlen
Sig nærmer den, som elsker Gud;
Ak, altfor let i Verdensvrimlen
Af Hjertet Gudsfrygt slettes ud.
Lyksalig priser Jesus hver,
Hvem Gud bestikker Trængsel her.

2 Jo større Kors, des mere Grøde,
Den haarde Bund blir derved blød;
Saa mangen Ager ligger øde,
Hvor lingen Taareregn nedflød;
Som Guldet udi Ildens Glød,
Saa luttres vi ved Sorg og Nød.

3 Jo større Kors, des mere bliver
Vor Tro alene sat til Gud;
Som Byrden Palmetræet driver
Til herlig Vekst med Stamme prud;
Af Druen perses liflig Saft,
Ved Korset vokser Sjælens Kraft.

4 Jo større Kors, des bedre brænder
I Hjertet Kjærlighedens Ild;
Igjennem Skyen Solen sender
Sin Straale blank, sin Varme mild;
Ved Olje Ilden Næring faar,
Ved Veiret den mod Himlen slaar.

5 Jo større Kors, des flere Bønner
Opstige til vor Fader god;
Med Naade Gud sit Barn belønner,
Som knæler ned ved Korsets Fod;
I Sjælenød Kong Davids Sang
Udstrømmede til Harpens Klang.

6 Jo større Kors, des mere Længsel;
Paa vilden Sø man ser mod Land;
I Ørk'nens Ensomhed og Trængsel
Man higer efter Kanaan;
Naar Duen her ei finder Ro,
Da vil den helft i Arken bo.

7 Jo større Kors, des mere blinker
Hist Kronen, som os smykke skal,
Naar Herren paa sin Throne vinker
Os hen blandt de Udvalgtes Tal;
Klenodiet, som der vi faa,
Gjør Lidelserne her saa smaa.

8 Korsfæstede! lad Korset blive
Alt mer og mere kjært for mig!
Din gode Aand mit Hjerte give
Den Tro, som hviler glad i dig,
Indtil Forløsningstimen slaar,
Og Kronen over Korset staar!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #691

Author: Benjamin Schmolck

Schmolck, Benjamin, son of Martin Schmolck, or Schmolcke, Lutheran pastor at Brauchitschdorf (now Chrόstnik) near Liegnitz in Silesia (now Poland) was born at Brauchitschdorf, Dec. 21, 1672. He entered the Gymnasium at Lauban in 1688, and spent five years there. After his return home he preached for his father a sermon which so struck the patron of the living that he made Benjamin an allowance for three years to enable him to study theology. He matriculated, at Michaelmas, 1693, at the University of Leipzig, where he came under the influence of J. Olearius, J. B. Carpzov, and others, and throughout his life retained the character of their teaching, viz. a warm and living practical Christianity, but Churchly in tone and not Pietistic. In th… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d313

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #314

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #691

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d220

Suggestions or corrections? Contact us