Kom, Talsmand, kom

Kom, Talsmand, kom

Author: Thomas Kingo
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Kom, Talsmand, kom,
O søde Hellig-Aand!
Min Sjæl er tom,
Og kan ei trøstes, om
Du ei løser Sorgens Baand;
Thi du selv ved, hvad for Nød
Og hvad stød
Den onde Verden vil
Mig stedse føie til;
Ved da for mig, at jeg maa
Udi Troens Rustning staa,
Og din kraftig Bistand faa!

2 Om jeg du skal
I Verden tumles om,
Og uden Tal
I denne Jammerdal
Friste Verdens onde Dom,
Dog glæde skal meg hvert Saar,
Som jeg faar,
Thi Aanden trOster mig
Med Jesu Himmerig,
Og at jeg ved Jesu Blod
For min Sorrig skal faa Bod
Udi Glædens rige Flod.

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #271

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Text Information

First Line: Kom, Talsmand, kom
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #271

Suggestions or corrections? Contact us