Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunde dig

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunde dig

Tune: [Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!]
Published in 4 hymnals

Audio files: Recording

Representative Text

1 Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!
Kristus eleison, Kristus, miskunde dig!
Kyrie eleison, Herre Helligaand, miskunde dig!

2 Herre Gud Fader i Himmelen, miskunde dig over os!
Herre Jesus, Verdens Frelsere, miskunde dig over os!
Herre Gud Helligaand, sand Tröster mand, miskunde dig over os!

3 Vær os barmhjertig,
Spar os, kjære Herre Gud!
Vær os barmhjertig,
Hjælp os, kjære Herre Gud!

4 Af alle Synder, Fri os kjære Herre Gud!
Fra al Vildfarelse, Fri os kjære Herre Gud!
Fra alt det som ondt er, Fri os kjære Herre Gud!
Fra en uforvarende, ond og brat Død, Fri os kjære Herre Gud!
Fra Pestilense, Hunger og dyr Tid, Fri os kjære Herre Gud!
Fra Krig og Blodsudgydelse, Fri os kjære Herre Gud!
Fra Oprør og Tvedragt, Fri os kjære Herre Gud!
Fra utimeligt Veirligt, Fri os kjære Herre Gud!
Fra den evige Død, Fri os kjære Herre Gud!

5 For din heilige Fødsels Skyld, Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din blodige Sved, Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din Pine og Død, Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din hellige Jordefærd, Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din hellige Opstandelse og Himmelfart, Hjælp os, kjære Herre Gud!
I vor sidste Time, Paa den yderste Dommedag, Hjælp os, kjære Herre Gud!

6 Vi arme, Syndere gjøre vor Bøn til dig: Hør os, kjære Herre Gud!
Styr og regjer din hellige, kristelige Kirke! Hør os, kjære Herre Gud!
Hold Kirkens Tjener ved dit salige Ord og id et helligt Levnet! Hør os, kjære Herre Gud!
Forhindre alt Kjætteri og Vildfaresle, Hør os, kjære Herre Gud!
Og før dem paa den rette Vei, som ere forsørte, Hør os, kjære Herre Gud!
Og lad Djævelen og alle Kristendommens Fiender snarlig trædes under vore Fødder! Hør os, kjære Herre Gud!
Giv alle dem din Aand og Kraft, som høre dit Ord! Hør os, kjære Herre Gud!
Trøst alle dem, som ere bedrøvede og rædde! Hør os, kjære Herre Gud!
Giv Konger og Fyrster Fred og Endrægtighed! Hør os, kjære Herre Gud!
Giv vort Land, De forendede Stater, Fred og et lykkeligt Regimente! Hør os, kjære Herre Gud!
Giv vort Samfund og Menighed Velsignelse og Veskjærmelse! Hør os, kjære Herre Gud!
Staa alle dem naadig bi, som ere i Nød og Fare! Hør os, kjære Herre Gud!
Forsørg alle dem, som ere hjælpeløse!
Miskunde dig over alle Mennesker! Hør os, kjære Herre Gud!
Forlad alle vore Fiender, og hjælp dem til at omvende sig! Hør os, kjære Herre Gud!
Giv Frugt paa Jorden, og bevar den! Hør os, kjære Herre Gud!
O Herre Gud, hør os naadelig! Hør os, kjære Herre Gud!
O Jesus Kristus, Guds Søn! Hør os, kjære Herre Gud!

7 O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, miskunde dig over os!
O du Guds Lam, som bar Verdens Synder miskunde dig over os!
O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, forlene os din Fred!
Kyrie eleison! Gud, miskunde dig over os!

8 Vi have syndet med vore Forfædre,
Vi have mishandlet og havt os ugudelig.
O Herre, handle ikke med os efter vore Synder,
Og betal os ikke efter vore Misgjerninger!
O Herre, hør vor Bøn,
Og lad vor Røst komme for dig! Amen.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #33

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d342

TextPage Scan

Kirkesalmebog #33

TextAudio

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #33

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #33

Suggestions or corrections? Contact us