Længe haver Satan spundet

Længe haver Satan spundet

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Længe haver Satan spundet
Snæregarn til Jesu Haand,
Synden kraftelig har tvundet
Paa de stærke Helved-Baand,
Himlen er i Baand og Bast,
Ja Guds egen Søn er fast,
Han en Fange nu er bleven,
Og omkring i Skjændsel dreven.

2 Se, hvodan de hannem slæber,
Om han end frivillig gaar,
Grumme Hænder, slemme Læber
Driver, drager, skjænder, slaar,
Farer ad som vilde Dyr,
Frygte dog for stor Opstyr;
Som et Lam i Ulvetænder
Maa han følge, hvor de render.

3 Annas ei er end i Senge,
Vaagen er den gamle Skalk,
I hans Hus de Jesus trænge
Som en Due til en Falk,
Og derfra til Kaifam,
Hvor ham møder Spot og Skam,
Vold og Uret paa ham falde,
Oprørt af al Ondskabs Galde.

4 Solen alt er under Lide,
Men Retfærdighedens Sol,
Jesus, staar hos deres Side
Og for deres Spotterstol;
Lyset kommer til den ind,
Dog er hver i Sjælen blind;
Klerke spørge om hans Lære,
Den de trode Løgn at være.

5 Vil han for sin Lærdom tale
Med en sær Sagtmodighed,
Løgn tør straks mod Sandhed prale,
Knytte Næven, blive vred,
Og en Kindhest give ham
Uden Blussel, uden Skam,
Gud maa tage Munde-Daske
Af en Skalk, der er kun Aske.

6 Retten haver ingen Gjenge,
Al Bevisnings Lys er slukt,
Medynk er in Søvn og Senge,
Laas for Kjærlighed er lukt!
Had ham giver Dødsens Løn,
For han kalder sig Guds Søn,
Det, han er, maa han ei være,
Alle Mand tør Gud vanære.

7 Lær mig, søde Gud, at gjøre
Baand til Vellyst af de Baand,
Som de onde Jøder føre
Paa din rene Himmel-Haand!
Og naar Satan rækker mig
Vellyst-Snarer svigelig,
Lad mig da i Sind og Hjerte
Mindes dine Baand og Smerte!

8 Skal jeg og for Sandhed lide,
Skal jeg haanlig spyttes paa,
Vil man mig paa tunger slide,
Skal jeg Munde-Daske faa,
Lad mig da i Troen se
Al den Haanhed, Spot og Spe,
Som du vilde for mig bære
Til min Fryd og evig Ære.

9 Vil man og med Døden true,
Lægge mig al Skjændsel paa,
Gid min Sjæl maa da beskue,
Hvor taalmodig man dig saa,
Der du vidste, Dødens Dom
Kunde ei gaa's uden om;
Saa skal al din Meen og Møde
Dødsens Tanker mig forsøde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #320

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d351

TextPage Scan

Kirkesalmebog #320

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #320

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #425

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #320

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d247

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.