På andra sidan Jordan

Långt bortom öknens heta sand

Tune: [Långt bortom öknens heta sand]
Published in 1 hymnal

Representative Text

Längt bortom öknens heta sand,
På andra sidan Jordans strand,
d¨r skymtar fram en liten rand
Af löftets sköna land.
Värt nya Salem ligger där,
Af klar safir dess grundval är,
Och gatorna af guld, att här
En sådan stad ej finnas lär.
Tolf portar med tolf änglar på
Omkring den staden öppna stå,
Och ej dess sol skall nedergå,
Ty Lammet, Lammet är det ljus,
Som lyser i vår Faders hus;
Märk barn af stoft och grus!
Ja, vakna ur din dvala,
Du folk i d¨dens ängd!
Låt ordet til dig tala,
Förr'n nådens dörr blir stängd.
Se, ljuset tändes nu
På mången ort
Så fot, så fot;
Vak upp, hvi sofver du?


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #97

Text Information

First Line: Långt bortom öknens heta sand
Title: På andra sidan Jordan
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #97

Suggestions or corrections? Contact us