Lover Gud, I kristne fromme

Lover Gud, I kristne fromme

Author: N. F. S. Grundtvig
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Lover Gud, I Kristne fromme,
Gjæster ved hans Naadebord!
Lad med Sang os ihukomme
Herrens Gjerninger paa Jord.
Alterbordets klare Guld
Var som sunket under Muld,
Men, trods Keiser, Ban og Pave,
Herre lod sit Guld opgrave.

2 Herrens Bog var lagt paa Hylden,
Eventyr i Kirken lød,
For en Krone, for en Gylden
Himmerig tilfals man bød;
Sandheds Lys og Korsets Ord
Var som sunket ned i Jord,
At det skulde ei fordømme
Pave-Løgn og Munke-Drømme.

3 Herrens Raad ei Støv udgrunder,
Verden aldrig dem forstaar,
I Guds Haand gjør Smaating Under,
Tigger-Munk gjør Jubel-Aar!
Morten Luther med Guds Ord
Tændte Lys igjen paa Jord,
Saa hans Navn skal gaa med Solen,
Straale under Naadestolen.

4 Lover Gud, I Folk, og sjunger:
Guds Apostler trindt paa Jord
Nu igjen med vore Tunger
Taler klart Guds rene Ord!
Modersmaalet nu paa ny
Lyde skal i høien Sky,
Tunger gløde, Hjerter brænde
Ved Guds Ord til Verdens Ende.

5 Tak, vor Fader i det Høie,
Tak i Jesu Kristi Navn!
Naade for dit Guddoms-Øie
Fandt vor ringe Fødestavn;
Ordet over Bølgen blaa
Bød i Aandens Kraft du gaa,
Lod til Salighed det virke
Jærtegn i vor lave Kirke!

6 Aldrig, Gud, du det forandre,
Lad i fromme Fædres Fjed
I dit Aasyns Lys os vandre,
Lyses hjem til dit i Fred!
Dagen helder–hos os bliv,
Du, som er vort Lys og Liv!
Mæt du os med Sjæleføde,
Gjør en liflig Aftenrøde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #554

Author: N. F. S. Grundtvig

Nicolai Frederik Severin Grundtvig was the son of a pastor, and was born at Udby, in Seeland, in 1783. He studied in the University of Copenhagen from 1800-1805; and, like some other eminent men, did not greatly distinguish himself; his mind was too active and his imagination too versatile to bear the restraint of the academic course. After leaving the university he took to teaching; first in Langeland, then (1808) in Copenhagen. Here he devoted his attention to poetry, literature, and Northern antiquities. In 1810 he became assistant to his father in a parish in Jutland. The sermon he preached at his ordination, on the subject "Why has the Lord's word disappeared from His house," attracted much attention, which is rarely the case with "pro… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d357

TextPage Scan

Kirkesalmebog #554

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #554

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #383

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #554

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d253

Suggestions or corrections? Contact us