Min Sjæl for Herren kvæder

Min Sjæl for Herren kvæder

Author: M. B. Landstad
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Min Sjæl for Herren kvæder,
Min Aand i Gud sig glæder,
I Gud, min Frelsermand,
Thi han har havt i Minde
Sin ringe Tjenerinde
I hendes stille Sørgestand.

2 Herefter skal mig alle
Den Lykkelige kalde,
Min Sorg er svunden bort,
For store Ting i Naade
Han gjorde mig til Vaade,
Som mægtig er, hvis Navn er stort.

3 Hans Miskund evig bliver
Mod dem, sin Tro ham giver,
Fra Slægt til Slægt hans Pagt;
Dem, som i Hjertets Tanker
Paa Hovmods Høide vanker,
Han adspredt har med vældig Magt.

4 Gud haver ladet merke,
Han støder ned de Stærke,
Men sætter Svage høit;
De Hungrige han haver
Opfyldt med gode Gaver,
Og gjort dem glad og vel fornøid.

5 Men de, sig tykkes rige,
Tomhændet maatte vige;
Sin Tjener Israel,
Som paa det Ord har vovet,
Som Abraham var lovet,
Han hjalp og gjorde evig sæl!

6 Gud hid sit Øie vende,
Og os sin Hilsen sende
Med Naade, Liv og Fred!
Gud give os at gange
Med glade Takkesange
For ham i Tid og Evighed!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #299

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d387

TextPage Scan

Kirkesalmebog #299

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #299

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #299

Suggestions or corrections? Contact us