Min sjæl og aand opmuntre dig

Min sjæl og aand opmuntre dig

Author: Thomas Kingo
Published in 7 hymnals

Representative Text

1 Min Sjæl og Aand, opmuntre dig,
At se hen ind i Himmerig.
Hvor Jesus han opstiger!
Vis hannem, hvad du mest attraar,
Og se, du Troens Vinger faar,
Hvormed du efter higer
Og i den Glæde kiger!

2 Den Sky, som ham fra Øine tog,
Den følger jeg, og tænker dog,
Den skal ham ei bedække,
Jeg jo maa trænge til ham ind
I Tro, i Haab, i Sjæl og Sind,
Han skal mig Haanden række,
Min Andagt at opvække.

3 I hvideklædte Vidner, som
Stod hos, der til sin Herredom
Min Jesus mon opfare,
I minde mig, jeg op skal staa,
Og frem i hvide Klæder gaa,
Naar han mig vil forklare
Blandt Himlens Engleskare.

4 Til Himlen for mit Hoved hjem,
Og jeg, som er hans Legems Lem,
Vil glad i Aanden være,
At jeg og engang komme kan
Til det forjætted' Himlens Land,
Min Kron' og Krans at bære,
I evig Fryd og Ære.

5 Jeg veed og i mig Hjerte tror,
At som han op til Himmels for,
Han saa igjen skal komme.
O, kom da, søde Jesus, kom
Og aabne Himlens Helligdom
For alle dine Fromme!
O, gid den Tid var omme!

6 O Verden, hav da gode Nat!
I Himlen er min Sjæle-Skat
Jeg vil fra Jorden hige;
Din Lyst, dit Guld, din Høihed ei
Skal hindre mig oppaa min Vei;
Farvel vil jeg dig sige,
Kom, søde Himmerige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #416

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d389

TextPage Scan

Kirkesalmebog #416

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #416a

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #416b

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #266

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #416

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d276

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.