Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Min Sjæl om du vil nogen Tid

Min Sjæl om du vil nogen Tid

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Min Sjæl, om du vil nogen Tid
Din Gud i Sandhed prise,
Da bør du af al Mag og Flid
Ny Lydighed bevise!

2 Forgjæves du til Kirke gaar,
Paa herrens Ord at høre,
Om hjem igjen du glemsom gaar,
Vil ei derefter gjøre.

3 Det hjælper ei, du kjender Gud,
Og veed af ham at sige,
Naar fra hans Ord og rene Bud
Du vil med Ondskab vige.

4 Om i hans Ord du speiler dig,
Og skuer Synder slemme,
O, skam dig, om du løselig
Din Skjændsel vil forglemme!

5 Om du til Evangelium,
Guds Friheds Lov, indkiger,
Da er du meget blind og dum,
Om du derfra bortviger.

6 Bliv ved Guds Bud, og lad din Tro
I kjærlig Gjerning kjende,
Saa skal du i Guds Fred og Ro
Opnaa din Troes Ende.

7 Bær Sorg vor Synden, frygt din Gud,
Din Tunge hold i Tømme,
At du dit hele Levnet ud
Hans Navn maa ret berømme!

8 Hold dig til alles Nød og Trang,
Med Hjælp og Trøst at lindre,
Lad Verden aldrig nogen Gang
Fra Kjærlighed dig hindre!

9 O søde Jesus, lad din Aand
Min Gjerning helliggjøre
Og ved din egen Almagts Haand
Min Afmagt Hjælp tilføre!

10 Saa skal min Gjerning priselig
Ved dig alene blive,
Og du af Naade Himmerig
Mig skjænke skal og give.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #408

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d390

TextPage Scan

Kirkesalmebog #408

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #408

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #259

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #408

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d266

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.