Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Min Sjæl om du vil nogen Tid

Min Sjæl om du vil nogen Tid

Author: Thomas Kingo
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Min Sjæl, om du vil nogen Tid
Din Gud i Sandhed prise,
DA bør du af al Mag og Flid
Ny Lydighed bevise!

2 Forgjæves du til Kirke gaar,
Paa herrens Ord at hore,
Om hjem igjen du glemsom gaar,
Vil ei derefter gjøre.

3 Det hjælper ei, du kjener Gud,
Og veed af ham at sige,
Naar fra hans ord og rene Bud
Du vil med Ondskab vige.

4 Om i hans Ord du speiler dig,
Og skuer Synder slemme,
O, skam dig, om du løselig
Din Skjændsel vil forglemme!

5 Om du til Evangelium,
Guds Friheds Lov, indkiger,
Da er du meget blind og dim,
Om du derfra bortviger.

6 Bliv ved Guds Bud, og lad din Tro
I kjærlig Gjerning kjende,
Saa skal du i Guds Fred og Ro
Opnaa din Troes Ende.

7 Bær Sorg vor Synden, frygt din Gud,
Din Tunge hold i Tømme,
At du dit hele Levnet ud
Hans Navn maa ret berømme!

8 Hold dig til alles Nød og Trang,
Med Hjælp og Trøst at lindre,
Lad Verden aldrig nogen Gang
Fra Kjærlighed dig hindre!

9 O søde Jesus, lad din Aand
Min Gjerning helliggjøre
Og ved din egen Almagts Haand
Min Afmagt Hjælp tilføre!

10 Saa skal min Gjerning priselig
Ved dig alene blive,
Og du af Naade Himmerig
Mig skjænke skal og give.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #408

Author: Thomas Kingo

Thomas Hansen Kingo (15 December 1634 – 14 October 1703 Odense) was a Danish bishop, poet and hymn-writer born at Slangerup, near Copenhagen. His work marked the high point of Danish baroque poetry. He belonged to a rather poor family partly of Scottish origin and was educated a clergyman. In his youth, Kingo wrote a series of poems picturing humorous scenes in village life and a pastoral love poem, Chrysillis. He studied theology at the University of Copenhagen, graduating in 1654, and for some time acted as private tutor. In 1661 he was appointed vicar to the pastor at Kirke Helsinge, and in 1668 he was ordained a minister at his native town, where his poetic activity began. At first he essayed patriotic poems, but later devoted h… Go to person page >

Text Information

First Line: Min Sjæl om du vil nogen Tid
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d390
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #408
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #259Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #408Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d266
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements