During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

När mörker vårt hjärta betäcker

När mörker vårt hjärta betäcker

Tune: [När mörker vårt hjärta betäcker]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 När mörker vårt hjärta betäcker,
Hvart gå vi att söka oss ljus?
När storm oss i världen förskräcker,
Hvar finnes det bergfasta hus,
där trygga och säkra vi bo,
Där ingen kan störa vår ro?
Blott hos Jesus!

2 När samvetet talar förskräckligt
Om synder, om otro och köld,
Hvad ha vi, som då kan tillräckligt
Betrygga oss? Hvad är vår sköld?
Hvar hafva vi helighet nog?
I honom, som ren för oss dog,
I vår Jesus!

3 När frestaren listigt oss vetat
Inleda på villosam stig,
Med svek och med lögner oss retat
Att akta och lyssna til sig;
O, vändom till Herren då snart,
Hans ord visar vägen så klart:
Den är Jesus.

4 Och han är ej den oss förkastar,
Han stöter ej någon från sig;
Fast mer oss att söka han hastar
Och beder oss: "Kommen til mig!
O, flyn mig ej, – kommen igen!
Jag är ju er trofaste vän,
Eder Jesus!"

5 Så kallar han oss och förlåter
All otro, all synd och all skuld;
Han renar oss, pryder oss åter
Och vittnar, att Fadern är huld
Och nådig; fast syndat du har,
Han åter i skötet dig tar
Genom Jesus.

6 Ja visst är han evigt densamme,
En hjälpare, mäktig i nöd,
Och vill, att hans nåd vi annamme,
Trost synder och djefvul och död;
Ty han har oss frälst från dem alla,
Som Herre och konung vi kalla
Brodern Jesus.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #23

Text Information

First Line: När mörker vårt hjärta betäcker
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #23

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.