Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Nu da til Lykke

Nu da til Lykke

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Nu da til Lykke,
Mandhaftig Christensjæl!
Lad dig ei trykke,
Her er Immanuel!
Gak fri i Sinde,
Din Jesus med dig gaar,
Fat Mod at vinde,
Det alt paa Troen staar,
Lad Satan finde,
Hvad Christi Kraft formaar!

2 Hvad han har vundet
I Adams svare Fald,
Det er forsvundet
Ved Jesu Naades Kald,
Det maa han vide:
De Folk, det Støv og Jord,
Som her itide
Omvender sig og tror,
Slaar ham til Side,
Var han end nok saa stor.

3 Vel er han listig
At fOre ud sit Væfk,
For voven, dristig,
Forfærdelig og stærk,
Hvo ei vil fægte
Og gaa ham stræk imod,
Sig selv fornegte,
Og staa som Træ ved Rod,
den maa forsmægte
Og daane for hans Fod.

4 Men de, som hedde
Og ere Christne, de,
Som allerede
Gud her i Troen se,
den Flok har andet
I deres Hu og Agt,
End saa forbandet
At svige Naadens Pagt,
Den gaar opmandet
Mod alle Djævles Magt.

5 Er du vansmægtig,
Saa Hjertet i dig slaar?
Se, han er mægtig,
Som for i Spidsen gaar,
Følg ham kun efter,
Saa har det ingen Nød!
Naar Sjælen hefter
Sig fast ved Jesu Død,
Saa faar hun kræfter
Mod alle Satans Stød.

6 Op, op, og spænder
Guds Sandheds Vælte fast
Om eders Lænder
Mod Fiendens Haarde Kast!
Sank dine Sandser
I Jesu blodig Sved,
Tag til dit Pantser,
Guds Søns Retfærdighed
Og Satans Skandser
Skal styrte for dig ned!

7 Din Stormehue
Skal være Haabets Trøst,
Dit Sværd og Bue
Skal være Ordets Røst,
Og mens du beder
Og ikke bliver træt,
Hvad Jesus hedder
For alting ei fogjæt!
Og om du sveder,
Da er det Krigens Ret.

8 Op, kun at tage
Guds fulde Harnisk paa!
Gaa kun du Svage,
Guds Søn vil med os gaa!
Lær kun at føre
Det stærke Troens Skjold
Det er at gjøre
Sin Jesum til sin Vold;
Hvem vil dig røre?
Du er i god Behold.

9 Gud lad os prøve
Og gjøre Alvor af,
Den Strid at øve
Frimodig til vor Grav!
Den lunkne Vane
Kan ikke taale Stød,
Guds Kjæmpesr Vane
Før as med Blodet flød;
Op, blodig Fane,
Og vis os Jesu Død!

10 Her skal du være
I daglig Kamp ogStrid,
Der skal du bære
Din Krands til evig Tid;
Den Sag er rigtig,
Og skal det have Klem,
Faar man forsigtig
Og mandig at gaa frem,
Saa gaar man rigtig
Til Gud i Himlen hjem.

11 Nu da til Lykke,
Mandhaftig Christenshæl!
Lad dig ei trykke,
Her er Immaneul,
Gak fri i Sinde,
Din Jesus med dig aar,
Fat Mod at vinde,
Det alt paa Troen staar,
Lad Satan finde,
Hvad Christi Kraft formaar!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #388

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Nu da til Lykke
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #388

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d293

Suggestions or corrections? Contact us