Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Nu er frelsens dag oprundet

Representative Text

1 Nu er Frelsens Dag oprundet
For den syndefulde Jord!
Fædrene saa saart har stundet,
Stirret paa Guds Løfters Ord.
Fire Tusind Aar gik hen,
Ventende Velsignelsen;–
Ak, hvad Sum mon Verden skylde,
Da han kom i Tidens Fylde?

2 Folk paa vilde Veie træder,
Syndens Nat er mørk og fæl,
Rundt omkring paa Jorden græder
Trøstesløs saa mangen Sjæl.
Mørket vokser mer og mer,
Ingen Gud i Himlen ser,
Hedninger i Synd forhærdes,
Ak, hvor maa vor Sjæl forfærdes!

3 Da oprandt den Morgenstjerne,
Verdens Lys og Liv og Lyst
Skinner nu i Dag saa gjerne
Ind til os i Barm og Bryst,
Lyser som et Naadens Tegn
Over Verdens vide Egn,
Herrens Ord de ere faste,
Ingen Tid kan dem omkaste.

4 Jorden hviler træt og stille,
Hyrder staa, paa Nattevagt,
Sukke stige, Taarer trille,
Hænder er mod Himlen rakt–
Da med Et Guds klare Glans,
Glæedes bud og Englekrans,
Lov og Sang med Lys sig blande,
Lyden bær saa langt om Lande!

5 Kommer alle Kristne kjære,
Lader os og synge med,
Bedst vi kan, vort: Ære være!
For Guds Frelse og Guds Fred!
Tusind Gange Tak og Løn,
Vær velkommen, du Guds Søn!
Som vil bo hos os og bygge,
Vi, som sad i Dødens Skygge.

6 Vær velkommen, Jesus, Broder,
Davids Søn og Kvindens Sæd,
Naadens Gaver, Livsens Goder,
Fører du fra Himlen med,
Vækker den, i Synden sov,
Gud ske Lov, o Gud ske Lov!
Her du holde vi til Huse,
Slangens Hoved sønderknuse.

7 Kom, min Sjæl, opluk dig Øie,
Se, hvor naaderig han er!
Bøi dig ned, betragt ham nøie,
At du ret kan faa ham kjær.
Salighedens Gud er her–
Kjød og Blod med os han bær,
Himmerig for os oplader,
Store Gud og milde Fader!

8 Op hver kristen Mand og Kvinde,
Op smaa Børn, som Jesu Navn
Stamme kan, og faa i Minde
Julens Fryd og Jordens Gavn,
Stor og Liden, Gammel, Ung,
For den Herre Jesus sjung:
Lov og Pris og Tak og Ære,
Og velkommen skal du være!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #146

Adapter: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Nu er frelsens dag oprundet
Adapter: M. B. Landstad
Source: Unknown Danish author
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d411

TextPage Scan

Kirkesalmebog #146

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #146

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #146

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements