Nu har jeg fundet det, jeg grunder

Nu har jeg fundet det, jeg grunder

Translator: Hans Adolf Brorson; Author: Johann Andreas Rothe
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Nu har jeg fundet det, jeg grunder
Mit Salighedens Anker paa,
Den Grund er Jesu Død og Vunder,
Hvor den før Verdens Grundvold laa.
Det er en Grund, der evig staar,
Naar Jord og Himmel selv forgaar.

2 Det er Guds Naades Ly og Varme,
Som overstiger al Forstand,
Det er hans Naades aabne Arme,
Som alle hjælpe vil og kan,
Hans Længsel efter alle staar,
Skjønt mange aldrig til ham gaar.

3 Vi skulde ei fordømte blive,
Derfor Guds Søn til Verden kom,
Os Saligheds Forstand at give
Og bære selv Guds Vredes Dom,
Og vække os ed Livsens Ord
At sanse ret paa denne Jord.

4 O Afgrund! hvilken alle Synder
Har slugt og dræbt ved Jesu Død,
Og os kun alt til Bedring skynder,
Saa skal vi finde naaden sød.
Her raaber Jesu blodig Sved;
Barmhjertighed! Barmhjertighed!

5 Deri vil jeg mig trolig sænke,
Og drukne al min Nød og Ve,
Og, naar mig mine Synder krænke,
Kun altid til Guds Hjerte se;
Der ser jeg i en Afgrund ned
Af idel Guds Barmhjertighed.

6 Skal jeg paa al Ting Skade lide,
Som Liv og Sjæl fornøie kan,
Skal jeg af ingen Glæde vide
Udi mit Kors og Jammerstand,
Og her slet ingen Redning veed,
Dog har jeg Guds Barmhjertighed.

7 Om det paa alle Sider trykker,
Og ingen vil til Haande gaa,
Og jeg udi saa mange Stykker
Med Jordens Ting mig plage maa,
Gud har en dyb, en lang, en bred
Og himmelhøi Barmhjertighed.

8 Er alt det Bedste, jeg udretter,
Kun fuldt af Ufuldkommenhed,
Og derfor dybere mig sætter
I daglig Bedrings-Aske ned,
Dog veed jeg, Gud er ikke vred,
Men øver kun Barmhjertighed.

9 Saa lad det gaa, som ham behager,
Der af Forbarmelse er fuld,
Jeg veed, han giver eller tager,
Saa er han naadig, tro og huld,
Lad ham mig føre op og ned,
Hans Vei er alt Barmhjertighed.

10 Ved denne Grund jeg fast vil blive,
Saa længe jeg paa Jorden gaar,
Det vil jeg tænke, tale drive,
Saa længe mig en Aare slaar,
Hist synger jeg i Englekor:
Barmhjertighed, hvad er du stor!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #448

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Author: Johann Andreas Rothe

Rothe, Johann Andreas, son of Aegidius Rother, pastor at Lissa, near Görlitz, in Silesia, was born at Lissa, May 12, 1688. He entered the University of Leipzig in 1708, as a student of Theology, graduated M.A., and was then, in 1712, licensed at Gorlitz as a general preacher. In 1718 he became tutor in the family of Herr von Schweinitz at Leube, a few miles south of Gorlitz, and while there frequently preached in neighbouring churches. During 1722 Count N. L. von Zinzendorf, happening to hear him preach at Gross-Hennersdorf, was greatly pleased with him, and when the pastorate at Berthelsdorf became vacant shortly thereafter, gave him the presentation. He entered on his duties at Berthelsdorf Aug. 30, 1722. There he took a great interest i… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d415

TextPage Scan

Kirkesalmebog #448

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #448

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #191

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #448

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d296

Suggestions or corrections? Contact us