Nu Jesus til sin Pine gaar

Nu Jesus til sin Pine gaar

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 4 hymnals

Full Text

1 Nu Jesus til sin Pine gaar,
Ham Taaarerne i Øine staar,
Han brister i at græde.
Hvi græder du, som giver Trøst,
Hvi græder alle Kristnes Lyst,
Hvi græder Himlens Glæde?

2 Var det, fordi du kunde se
Dit Pinested, Getsemane,
Og dødens Kalk iskjænket,
Der Satan og den store Stad
Til dig at lave Dødsens Bad
Var ret som sammenlænket?

3 Nei, derfor græd min jesus ei,
Han traadte paa sin Pinsels
Vei Med helligt Mod og Længsel;
Hans Død var besk at tænke paa,
Men større var hans Lyst at faa
Os frelst af evigt Fængsel.

4 Men Sagen var, fordi han faa,
De Fleste skjønne intet paa
Hans bitre Dødsens Vaade,
men leve hen foruden Bod,
Ja træde paa hans Dod og Blod
Og himmelsøde Naade.

5 Dog tænke de i deres Sind,
At de skal løbe lige ind
I Salighedens Rige,
Den Sag maa Hjertet sukke ved,
Som Jesus og paa dette Sted
Ei kan for Graad udsige.

6 Ak, vilde du endnu idag
Betænke ret din Frelses Sag
med Bedrings Graad og Sukke,
Da skulde denne Taare-Ragn
Dig vorde vist et Naade-Tegn
til Vredens Ild at slukke!

7 menSatan selv har dig forrykt,
Du lever uden Sans og Frygt,
Og vil dig ei omvende,
Saa gud maa føre over dig
En jammerfuld og græsselig
Forstyrrelse og Ende.

8 Saa græd da, sikre Sjæl, engang!
Den Tid, den tid er altfor lang,
Du levet har saa ilde;
Han har dig, som en Stad, belagt
Med sine Taarers vold og Magt,
O, lad dig dog formilde!

9 Se paa hans vaade Mosens-Kind,
O, se ham ret i Øine ind!
Der blinker Naadens Rige.
Tak, Jesus, for de Taarers Vand,
Som Hjertet mere trøste kan,
End tungen kan udsige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #505

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Nu Jesus til sin Pine gaar
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d418
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #634
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #505Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d300
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements