Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Nu Jesus til sin Pine gaar

Nu Jesus til sin Pine gaar

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 4 hymnals

Full Text

1 Nu Jesus til sin Pine gaar,
Ham Taaarerne i Øine staar,
Han brister i at græde.
Hvi græder du, som giver Trøst,
Hvi græder alle Kristnes Lyst,
Hvi græder Himlens Glæde?

2 Var det, fordi du kunde se
Dit Pinested, Getsemane,
Og dødens Kalk iskjænket,
Der Satan og den store Stad
Til dig at lave Dødsens Bad
Var ret som sammenlænket?

3 Nei, derfor græd min jesus ei,
Han traadte paa sin Pinsels
Vei Med helligt Mod og Længsel;
Hans Død var besk at tænke paa,
Men større var hans Lyst at faa
Os frelst af evigt Fængsel.

4 Men Sagen var, fordi han faa,
De Fleste skjønne intet paa
Hans bitre Dødsens Vaade,
men leve hen foruden Bod,
Ja træde paa hans Dod og Blod
Og himmelsøde Naade.

5 Dog tænke de i deres Sind,
At de skal løbe lige ind
I Salighedens Rige,
Den Sag maa Hjertet sukke ved,
Som Jesus og paa dette Sted
Ei kan for Graad udsige.

6 Ak, vilde du endnu idag
Betænke ret din Frelses Sag
med Bedrings Graad og Sukke,
Da skulde denne Taare-Ragn
Dig vorde vist et Naade-Tegn
til Vredens Ild at slukke!

7 menSatan selv har dig forrykt,
Du lever uden Sans og Frygt,
Og vil dig ei omvende,
Saa gud maa føre over dig
En jammerfuld og græsselig
Forstyrrelse og Ende.

8 Saa græd da, sikre Sjæl, engang!
Den Tid, den tid er altfor lang,
Du levet har saa ilde;
Han har dig, som en Stad, belagt
Med sine Taarers vold og Magt,
O, lad dig dog formilde!

9 Se paa hans vaade Mosens-Kind,
O, se ham ret i Øine ind!
Der blinker Naadens Rige.
Tak, Jesus, for de Taarers Vand,
Som Hjertet mere trøste kan,
End tungen kan udsige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #505

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Nu Jesus til sin Pine gaar
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d418
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #634
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #505Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d300
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements