Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Nu nærmer sig vor pinsefest

Nu nærmer sig vor pinsefest

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Nu nærmer sig vor Pinsefest,
Gud Helligaand, vær du vor Gjest!
Du, som, en evig, mægtig Gud,
Fra Faderen og Søn gaar ud.

2 O helligste Treenighed,
Mit arme Hjerte du bered,
At det dit Tempel være maa,
Der for dig kunde aabent staa!

3 Kom Helligaand og Vidne giv
I mig, at Jesus er mit Liv,
Og at jeg intet andet veed
End hannem mig til Salighed!

4 Kom Sandheds Aand, og lede mig
Paa Sandheds Veie rettelig,
At aldrig jeg fra Troens Grund
Et Haarsbred viger nogen Stund!

5 Om jeg i Tryghed slumrer hen,
O, væk mig snarlig op igjen,
Din kraftig' Naade staa mig bi,
Og lede mig paa Sandheds Sti!

6 Jeg uden dig ei kjende kan
Min Gud og søde Frelsermand,
Lad derfor dine Straaler mig
I Hjertet falde idelig!

7 I Kors og Kummer, Trang og Nød,
I Fare, Fængsel og i Dod
Du mig en Trøster given est,
Min Tarv du kjender ogsaa bedst.

8 Om derfor jeg med Korset paa
Skal gjennem Verdens Torner gaa
Til Himmelen og Livsens Land,
Dog er du med, min Trøstermand!

9 Du viser og, hvor Kronen mig
Opbier udi Himmerig,
Hvor evig Glæde jeg skal faa,
Og stedse for Guds Aasyn staa.

10 O Helligaand, o søde Gud,
Styrk mig, at jeg kan holde ud,
Opvarm mig med din Naades Glød,
Og gjør mig trøstig i min Død!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #421

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d427

TextPage Scan

Kirkesalmebog #421

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #421

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #269

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #421

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d305

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.