Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

O Gud, hvad er du meer end skjøn

O Gud, hvad er du meer end skjøn

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 2 hymnals

Full Text

1 O Gud, hvad er du mer end skjøn,
O du Gud Fader og Guds Søn
Og Helligaand tillige!
Hvor deilig er din Thrones Pragt,
Hvor vældig er din Herre-Magt,
Hvor evigt er dit Rige1
Hvor godt
Dit Slot,
Hvor regfærdig,
Hellig værdig,
Fuld af Naade
Findes din Regjerings Maade!

2 At du er herlig, høi og stor,
Den vide Himmel, bred Jord
Og dybe Hav betegne,
Det alt er kun en Draabe Band,
Ja neppe som et solegran
Udi din Haand at regne;
Og du
Dog nu
Her i Tiden
Mig en liden
Aske-bolig,
Søger, elsker, favner trolig.

3 Men er det ei en skjændig ting,
Den største Part saa blind omkring
I denne Verden vaker1
Man ser din Skabning daglig paa,
Dog ser man, som an ikke saa,
Og gaar i andre Tanker,
Ild, Vand,
Lust Sand,
Sol og Stjerne,
Hver en Kjerne,
Hver in Draabe
Herrens herlighed udraabe!

4 I Ordet kan jeg se dig ind
Udi dit hjertemilde Sind
Og store Naades Rige;
Jeg ser en bundløs ˚jærlighed,
Des mer jeg ser, des mindre veed
Jeg mer, hvad jeg vil sige.
Ak, min
Gud din,
Overmaade
Store Naade
Er saa megen,
At du derved er min egen!

5 Du er min egen søde Gud,
Hvor vilde jeg det raabe ud,
Om jeg kun havde Evne;
Dog er det lifligt i min Mund,
Og Hjertens Fryd i Sjælens Grund,
Naar jeg dig kun kan nævne.
Hvad vil
Der til
Os da flyde
Lyst at nyde,
Naar vi skulle
Engang se dig ret til Fulde!

6 Jeg ser dig, og jeg ser dig ret,
Jeg smager dig og bliver mæt,
I Troen jeg dig eier,
Dag alt det, som jeg om dig veed,
Imod den Kundskabs Herlighed
Saa godt som intet veier,
Som hist
Jeg vist
Skal fornemme,
Naar jeg hjemme
Og tilstede
Hos min gud skal staa med Glæde.

7 Da skal jeg ret saa Syn og se
Din Guddoms Ære i de tre
Livsalige Personer,
Hvor vil jeg da vel bære glad,
Naar du mig venlig smiler ad,
Og naar din Haand mig kroner!
Hvor maa
Du gaa,
Jord, i Luer,
Naar jeg skuer
Med mit Øie
Op mod Herrens Himles Høie!

8 Op, op, min Sjæl! fra denne Jord
til Gud, som hist i Lyset bor,
Hvor alle Engle vrimle,
Hvor alle Helgens Frydesang
Gjenlyder med en vældig Klang
I alle Himles Himle,
Hvor hver
Især
Kaster Kronen
Ned for Throne
Og tilhobe
Hellig mod hverandre raabe!

9 O den, som dog var engleklæd,
Og kunde gjære Selskab med
De blide Englehære,
Som glædens gyldne Harper slaa,
Og, op i alle toner gaa
til Herrens Pris og Ære!
Nu plat
God Nat
Hermed siges
Verdens riges
Myre-tue!
Jeg vil op, min gud at skue!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #449

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: O Gud, hvad er du meer end skjøn
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d448
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #449Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements