O Gud ske Lov, min Jesus gjør

O Gud ske Lov, min Jesus gjør

Author: Johann Olearius; Translator: Hans Adolf Brorson
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O Gud ske Lov! min Jesus gjør
Mig ren af alle synder,
Hvad han betalte, kan og bør,
Som Livets Ord forkynder,
Mig til Fortræd ei komme mer,
Men Satans Magt jeg kun beler,
Thi Jesus i mig lever.

2 Bort Sorg! han lever jo, som har
Gjort Loven for mig fyldest,
Den Sag ved Jesu Død blev klar,
Der vandt jeg Fred og Hyldest,
Hvad Jesus har, det har jeg og,
Hvor kunde større Rigdom dog
End den jeg haver, findes.

3 Min Jesu Blod gjør Sjælen ren;
Thi derved han fortjente,
At Syndens Straf end ikke een
Jeg nogen Tid tør vente.
Saa fatter jeg hans Hellighed,
Og alt hvad han uskyldig led,
Det er min Skat og Smykke.

4 Saa kan jeg og i Fred engang
Med Simeon henfare,
Jeg frygter ikke Dødens Tvang,
Gud selv min Sjæl vil vare;
Lad briste Øinene ito,
Jeg sover sødt i Jesu Ro
Og Himlens Glæde finder.

5 Hvor vil min Sjæl do fryde sig
Og gjerne Afsked tage,
Naar Herrens Engle møde mig
Og hjem til Gud ledsage,
Naar jeg da faar det Frydested,
Som Jesus selv mig har bered;
I Himlens Slot at skue.

6 Gud! lad mig altid færdig staa,
Mig aldrig fra dig vende,
Ledsag mig, at jeg vist kan faa
En sød og salig Ende;
Kom hjælp mig snart af al min Nød,
Hjælp Herre! ved dig Blod ogDød;
Ja kom Herr' Jesu, Amen!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #97

Author: Johann Olearius

Johannes Olearius (b. Halle, Germany, 1611; d. Weissenfels, Germany, 1684) Born into a family of Lutheran theologians, Olearius received his education at the University of Wittenberg and later taught theology there. He was ordained a Lutheran pastor and appointed court preacher to Duke August of Sachsen-Weissenfels in Halle and later to Duke Johann Adolph in Weissenfels. Olearius wrote a commentary on the entire Bible, published various devotional books, and produced a translation of the Imitatio Christi by Thomas a Kempis. In the history of church music Olearius is mainly remembered for his hymn collection, which was widely used in Lutheran churches. Bert Polman… Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Gud ske Lov, min Jesus gjør
Author: Johann Olearius
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #97

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d326

Suggestions or corrections? Contact us