O Gud ske lov til evig tid

O Gud ske lov til evig tid

Author: Hans Chr. Sthen
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O Gud ske Lov til evig Tid
For sin Godhed og Naade,
Som mig har bevaret ined største Flid
I denne Nat fra Vaade!

2 Saa beder jeg dig af Hjertens Grund,
O himmelske Fader og Herre,
At du i Dag og allenstund
Vil min Beskjærmer være.

3 Fra Synd og Sorrig, Ulykke og Fare,
Fra alt Ondt, mig kan hænde,
Dine hellige Engle lad mig bevare,
Din Helligaand tilmig sende!

4 Regjer mit Hjerte, Raad og Sind,
Lad Ingen mig fra dig skille,
At jeg paa Gudsfrygt lægger Vind
Og altid at følge din Villie!

5 Hvad heller jeg er til Land eller Vand,
I Hus eller udenfore,
Hold mig fast ved din høire Haand,
Mig mod mine Fiender forsvare!

6 Stat dem imod med vældig Magt,
Som mig vil undertrykke!
Al min Fortrøstning er paa dig lagt,
O Herre, giv Raad og Lykke!

7 Naar du er min og jeg er din,
Hvad kan mig siden skade?
Dit hellige Ord er Trøsten min
Mod Alle, som mig ville hade.

8 Min Velfærd, Ære, Sjæl og Liv
Jeg troligen dig befaler;
Fri mig fra Uro, Tvist og Kiv,
Fra Klasser og onde Bagtaler!

9 Giv mig af Verden en salig Afgang,
Naar min Tid er tilstede,
At jeg skal vandre den Vei saa trang,
Hjælp mig til Himmerige Glæde!

10 Det beder jeg dig i Jesu Navn,
For Christi Skyld alene;
Gud vende mig Alting til Bedste og Gavn,
Alt efter sin Villie den rene!

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #472

Author: Hans Chr. Sthen

(no biographical information available about Hans Chr. Sthen.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Gud ske lov til evig tid
Author: Hans Chr. Sthen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #472

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.