O høie Herre Gud

O høie Herre Gud

Author: B. K. Kaas
Published in 2 hymnals

Full Text

1 O høie Herre Gud,
Af hvem vi hver en Gave,
Og hvad os nyttigt er,
ved Troens bøn kan have,
Jeg Synder klager dig,
At jeg kan ikke faa
Dig, som jeg gjerne vil,
I Troen kalde paa.

2 Vel tror jeg, men nu staar
Min svage Tro i Prøve,
Dertil vil Satan mig
Min Troes Gnist frarøve,
I saadan Rød, o Gud,
Jeg søger hen til dig,
Og slaar min Lid dertil,
Du naadig hjælper mig.

3 O Gud i Himlen, som
Min Troes Gnist optænder,
den ved din Aand opliv,
Naar Døden den omspænder1
Skjønt Troen liden er,
Kun Senepskornet lig,
Saa lad den stedse dog
Faa Fremvækst udi mig!

4 O Jesus, se til mig
Med Naadens milde Øie,
Som du til Kvinden saa
Af Kana'n, der med Møie
Og Modgang var beklemt,
O, bed for mig hos Gud,
At min den svage Tro
Til Enden holder ud!

5 Ak, kjære Herre,som
For Peder bad saa saare,
Hans Tro den skulde ei
Aflade i hans Fare,
O, bed nu og for mig,
du er min Talsmand god,
Din ære gjelder det,
Styrk dog mit bange Mod!

6 Bønhør mig nu, mingud,
Min Gud mig dog bønhøre!
Du merke paa mit Raab,
Og samme fyldestgjøre!
Lad Troens Ende, som
Er Sjælens Salighed,
Mig hisset engang naa
I evig Fryd og Fred!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #549

Author: B. K. Kaas

(no biographical information available about B. K. Kaas.) Go to person page >

Text Information

First Line: O høie Herre Gud
Author: B. K. Kaas
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d466
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #549Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements